WEBINAR: CIENS frokostmøte – Klima, energi og vær – hvordan påvirker de hverandre på kort og lang sikt?

CIENS inviterer til frokostmøte i regi av UiO:Energi.

PÅMELDING PÅ NETTSIDENE TIL CIENS

Om webinaret:

Kampen mot klimaendringene handler blant annet om hvordan vi produserer og forbruker energi. Om nye teknologier og energisystemer, og om behovet for store investeringer i ny energiinfrastruktur de neste tiårene. Vinterens strømkrise har gitt oss erfaring med hva det betyr å ha en strømproduksjon som er væravhengig. Hva slags klima, vær og temperaturer kan vi regne med fremover? Hvilke muligheter gir det og hvilken risiko innebærer det for ulike aktører?

Program:

Modellering av risiko i energisystemer, Fred Espen Benth, professor ved Matematisk institutt, Universitetet i Oslo

Klimaendringer som en finansiell risiko – hvorfor er tverrfaglighet og samarbeid med akademia så viktig for oss? Anne Maria (Mia) Eikeset, forsker i Norges Bank Investment Management, med særlig fokus på risiko og effektene av klimaendringer.

Uncertain energy systems, Marianne Zeyringer, førsteamanuensis ved Institutt for teknologisystemer, Universitetet i Oslo

Tittel kommer, John Faulkner Burkhart, professor ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo

Klimaendringer i Norge – kunnskapsgrunnlaget for klimatilpasning, Anita Verpe Dyrrdal,  klimaforsker ved Meteorologisk institutt og leder av Norsk klimaservicesenter

Hvis vi klarer Paris-målet: Hva betyr det for den globale oppvarmingen de neste 20-30 årene? Terje Koren Berntsen, professor ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo, og bidragsyter til første del av FNs klimapanels sjette hovedrapport.

Q&A og panel

Ordstyrer: Vebjørn Bakken, direktør for UiO:Energi

 

Publisert 17. jan. 2022 09:14 - Sist endret 17. jan. 2022 09:14