Midtveisrapport fra UiO-båten

Denne uka har UiO satt sjøbein. Det er Arendalsuke, treffsted for politikere, presse, akademia, næringsliv og organisasjonsfolk.

UiO-båten for en uke, MS Sunnhordland, har både takhøyde og husly.  

Foto: Hege Svanes/UiO

UiO har mønstret på veteranskipet MS Sunnhordland med gjester, paneldebatter, roll ups og bannere, og eget kildevann på flaske med etiketten "Kunnskapstørst?"

Pall med flasker med UiO-drikkevann " Kunnskapstørst?"
En hel pall med "Kunnskapstørst - kunnskap rett fra kilden" (kildevann med UiO-logo) ble levert på bryggen mandags morgen. Ingrid Shields (til høyre), prosjektleder for UiO på Arendalsuka, ventet bare på et kjøleskap å sette dem inn i. Hege Svanes (til venstre), kommunikasjonsrådgiver til vanlig, tok på seg rollen som bryggesjauer for anledningen, og hjalp til med bæring. Foto: Adrian Hasnaoui Haugen / UiO

Båten er sentralt plassert i Pollen, Arendals svar på Aker brygge. Med MS Sørlandet på den ene siden, og med utsikt til Statsraad Lehmkuhl, Universitetet i Bergen sin båt for uka, er den maritime stemningen satt. 

Med finjustert rutine la kaptein Henning til kai mandag ettermiddag, og plasserte ut landgangen slik at UiO-ere fra både fakultet og institutt, fra senter og sentralt hold kunne mønstre på.

Etterhvert som ettermiddag ble til kveld mandag tyknet det til av folk langs kaien, på båten rullet den den ene trillekofferten etter den andre inn, kjøreplaner ble ferdigstilt og fra byssa luktet det middagsmat. Arendalsuka var i gang.

Ønsker seg kvinnelige imamer

Tirsdagen var en innholdsrik dag og startet tidlig for mange. Med kaffekoppen i hånda ble rektor hanket inn for å bidra inn i den første av dagens teasere og videosnutter, oppe på soldekket. Se teaseren på Facebook.

rektor intervjues
Dagens første arbeidsoppgave for rektor; by på en smakebit av dagens program, uten manus og midt i kaffekoppen. Foto: Hege Svanes / UiO

Så startet tirsdagens program friskt med debatt om hva slags religiøse ledere vi trenger i Norge - en paneldebatt i regi av teologisk fakultet. De skal etablere en utdanning for religiøse ledere.

- Religiøse ledere trenger kompetanse på likestilling. De må forstå hvor viktig likestilling er for det norske samfunnet. Dette handler jo om mennesker. At alle er like mye verd, sa Masud Gharahkhani, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. På sikt vil forståelse og respekt i religiøse miljøer, for likestilling som en grunnleggende verdi, gjøre det mer naturlig å også akseptere kvinnelige imamer, tror han.

Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud, trakk fram at religiøse ledere må ha kunnskap om sentrale demokratiske prinsipper i Norge. Likestilling. Ytringsfrihet. De skal også lede folk formelt. Som arbeidsgiver.  Og må ha kjennskap til grunnleggende regler knyttet til taushetsplikt for eksempel. 

De må jo kunne snakke norsk. Man kan ikke leve og tenke i Norge uten å snakke norsk, sa Faruk Terzic, imam i det Islamske Fellesskap Bosnia-Herzegovina i Oslo.

- Men riktig grammatikalsk norsk hjelper ikke om det ikke også er et innhold. De må ha noe å si. Det var enighet om at bredde i debatten er viktig. Religiøse ledere kommer fra mange trossamfunn, de er ikke bare imamer. 

Torsk som skifter farge

Stafettpinnen gikk videre til forskningsskipet Trygve Braarud, som tok med gjester på forskningstokt i skjærgården utenfor Arendal.

sikkerhetsinstrukser før forsknigstokt
"Flytevestene ligger der inne!", får gjestene på forskningstoktet beskjed om. Sikkerheten står i høysete på et forskningsskip.
Foto: Hege Svanes / UiO

Om bord traff vi marinbiolog Stein Kaartvedt, fra Institutt for biovitenskap. Han sto ved siden av et stort kar med svømmende torsk. Oppdrettstorsk som har tatt hele turen fra Nord-Norge for å delta på Arendalsuka.

Bilde av torsk som svømmer i et hvitt kar.
Torsk som forsøker å gå i et med det hvite karet de ligger i på Trygve Braarud. Den ene som er mørkere i fargen er trolig blind, i følge marinbiolog Stein Kaartvedt ved Institutt for biovitenskap på UiO. Foto: Yngve Vogt / UiO

De var lyserød i fargen. Forklaringen på det, fortalte Kaartvedt, er at torsk kan skifte farge etter omgivelsene sine. Karet er lyst, og da blir torsken lys i fargen.

Forurensning ødelegger for kjærlighet

- Den ene mørke der er trolig blind siden den ikke har gjort noe forsøk på å kamuflere seg, sa Kaartvedt, og fortalte om ciklider i Afrika. Det finnes ulike arter av ciklider med ulike typer fargetegninger på kroppen. De leter etter sin art med like fargetegninger når de vil parre seg. På grunn av grumsete vann har de nå trøbbel med å orientere seg og finne seg en make.

Grumsete vann har altså mange konsekvenser, også for kjærligheten.

 

 

Se film fra dagens forskningstokt hvor rektor Svein Stølen forklarer hvorfor en forskningsbåt som Trygve Braarud er viktig for UiO

Les Apollon-sak om at muslinger bytter ut mat med plast - fra et tidligere forskningstokt med Trygve Braarud i sommer. (apollon.uio.no)

Et fullstappet forskningsskip legger på tokt i skjærgården utenfor Arendal. God tur, Trygve, og resten av gjengen! Foto: Hege Svanes /UiO

Innovasjonsdistrikter og planer for nedre Blindern

På NHO sitt hus var det duket for panelsamtale om nye innovasjonsdistrikter. "Hvordan sikre næringsvirksomhet rundt Oslos sterkeste kunnskapsmiljøer". Med deltakere fra SINTEF, Nærings- og fiskeridepartementet, Construction City, Norsk Gjenvinning, Oslo kommune og UiO.

For UiO sin del handlet det om området mellom Gaustad, Blindern og Majorstua. Rektor Svein Stølen vektla samarbeid mellom kunnskaps- og næringspolitikk og byutvikling i sin innledning. UiO er avhengig av å ha bedrifter tett på seg som kan ta i bruk kunnskapen som utvikles på UiO, gjennom forskning, var budskapet fra Stølen. Han vil skape et økosystem for innovasjon.

fra panelsamtalen der tema var innovasjonsdistrikter.
Nærhet var også bokstavelig talt et tema på Mør biffhus, ettersom det her var fullstappet av interesserte gjester som ville høre på samtalen og diskusjoner om nye innovasjonsdistrikter. Foto: Hege Svanes / UiO

Magnus Thue, statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet på sin side garanterte for kapital: 

 - Vi vil gjøre vårt for å ha kapital tilgjengelig og gode bevillinger til forskning og universitet.

Ordstyrer oppsummerte samtalen slik: "Det er i hvert fall klart at alle vil dra i samme ende av tauet".

Applausen i etterkant kunne tyde på enighet om at dette var en god start.

Bærekraft eller mikroplast?

Fulle hus ble et gjennomgående tema for hele resten av dagen. UiO kunne varte opp med populære temaer på alle sine arrangementer. En av de ansatte sto på bryggekanten ved landgangen og tok i mot gjester. "Bærekraft eller mikroplast?" spurte hun. "Ja takk, begge deler", svarte en besøkende. Vi håper gjesten rakk å bestemme seg innen arrangementene startet. 

Business og bærekraft samtidig

På et av rommene var altså temaet "Alles Business? Bærekraftsmålene og næringslivets rolle."

Og spørsmålene som ble stilt var: "Næringslivet anses i dag som en av de viktigste aktørene for at vi skal nå FNs bærekraftsmål, men hvilken rolle spiller egentlig næringslivet for den globale utviklingsagendaen?"

Et bredt panel med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, Mai Oldgard, bærekraftsdirektør i Telenor Group, Bjørn Haugland, konserndirektør for bærekraftig utvikling i DNV-GL, Benedicte Bull, professor ved Senter for utvikling og miljø (SUM), UiO og Ole Erik Almlid, viseadministrerende direktør, NHO diskuterte om det går an å kombinere å jobbe bærekraftig og samtidig tjene penger.

De kom også inn på bærekraft og bedrifters omdømme som attraktive arbeidsgivere for unge arbeidstakere. Det ble også diskutert hvordan bedrifter navigerer i land som ikke har like velfungerende styresett som Norge, og i land som ikke respekterer menneskerettighetene.

Ordstyrer var Dan Banik, professor ved Senter for utvikling og miljø (SUM), UiO, og leder for The Oslo SDG Initiative.

 

børekraftsrrangementet - bilde av pubikum,
Det blir varmt i et veteranskip når alle kriker og kroker er fylt opp av debattanter og publikummere. Balansert ventilasjon var ikke et tema da dette skipet ble bygget i 1943. Foto: Hege Svanes / UiO

Brexit og nye høyreekstremister

Resten av ettermidddagen tok vi for oss Brexit og om den norske modellen kan funke også for Storbritannia.  

C-REX - Senter for ekstremismeforskning og organisasjonen Antirasistisk senter reiste spørsmålet «Hvordan møte den nye høyreekstremismen?». Svaret på dette var det mange som ville høre på.

Den nordiske motstandsbevegelsen - en terrororganisasjon?

Det startet offensivt da professor Tore Bjørgo, senterleder for C-REX, reiste spørsmålet om vi burde diskutere om den nordiske motstandsbevegelsen er å anse som en terrororganisasjon. Han tegnet raskt opp et situasjonsbilde i Sverige der bevegelsen har befestet sin stilling gjennom blant annet å bli valgt inn i kommunestyrer, og drive kampanjer mot enkeltpersoner med hensikt å skape frykt og kneble.

- Svensk politi har vært for passive med å gripe inn, sier Bjørgo, og mener motstandsbevegelsen har fått for stort spillerom i den offentlige sfæren i Sverige.

Fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, Anine Kierulf, understreket at ytringsfriheten også gjelder for meninger og utsagn vi ikke liker. 

- De utålelige ideene må vi også tåle. Vi må høre de ytringene vi ikke liker sånn at vi kan ta til motmæle mot dem.

Ervin Kohn, nestleder ved Antirasistisk Senter og forstander i Det mosaiske trossamfunn svarte kontant tilbake i sin innledning:

- Dette dreier seg ikke om ytringer vi ikke liker. Dette handler om ytringer som gjør oss redde.

Vi kan og bør ikke tillate ytringer som er farlige for enkeltindivider og vårt samfunn som helhet. 

Hva skjer videre?

Onsdagen er like spekket med innhold. Både på Arendalsuka sånn generelt, men også på MS Sunnhordland. I dag står blant annet følgende på programmet: Bakterier uten grenser, persontilpasset medisin, overnasjonale EU-byråer og spørsmålet om de kan true EØS-avtalen. Miniforedrag med Kristin Braa og Dag Hessen, forskningstokt, bistand og bærekraft.

Dagen skal avsluttes på SPARKling vis i regi av Livsvitenskap, toppet med dekan på Odontologisk fakultet, som for anledningen stiller som DJ Dr. Funkytown.

Følg Facebooksiden vår for oppdateringer og videosnutter.

Av Hege Svanes
Publisert 15. aug. 2018 12:13 - Sist endret 17. aug. 2018 21:36