Byutvikling: hvor tett og høyt vil vi bo? - Arendalsuka 2019

Opptak fra onsdag 14. august 2019 15:00-16:00. Om arrangementet

Om arrangementet

Kompakt byutvikling og fortetting har lenge vært offentlig politikk, for å redusere reiseavstander, bilbruk og utslipp. Nå har turen kommet til regionbyer og forsteder. Den samordnete areal- og transportstrategien for Osloregionen legger opp til at nye boliger og virksomheter i stor grad skal lokaliseres til utpekte forstadsbyer, eller knutepunkter i kollektivtrafikksystemet. Forstadsbyene preges allerede av dette. Nye prosjekter lanseres og utbyggingen har kommet godt i gang i regionbyene rundt Oslo. Men det er uenighet om hvor tett og høyt det bør bygges. Hvordan kan vi egentlig skape gode multifunksjonelle byer, som planen beskriver? Vi vil presentere noen funn fra forskningsprosjektet «Smart Mobility Suburbs» (finansiert av forskningsrådets program EnergiX) og invitere til en debatt om den gode forstadsbyen.

Medvirkende

  • Per Gunnar Røe, professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
  • Christine Wergeland Sørbye, administrerende direktør, Oslo Science City
  • Julie Sjøwall Oftedal, partner og strategisk leder, A-LAB arkitekter
  • Arthur Wøhni, kommunaldirektør, Bærum kommune
  • Maren Bjerkeng, direktør for utvikling, Aspelin Ramm
  • Runar S. Eggesvik, partner, Trøbbelskyter
  •  

Arrangør

Universitetet i Oslo, UiO:Energi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Publisert 13. aug. 2019 16:57 - Sist endret 27. aug. 2019 13:07