Teknologi for bedre helse: innovasjon og innbyggerstyring - Arendalsuka 2019

Opptak fra onsdag 14. august 2019 10:30-12:00. Om arrangementet

Om arrangementet

UiO og Senter for digitalt liv presenterer ledende forskning som gir grunnlag for bedre løsninger i helsenæringen, for samfunnet og individet.

Vi er midt i teknologiske gjennombrudd som savner sidestykke i historien. Helse- og omsorgssektoren er et av feltene hvor omveltningene forventes å bli størst, og forskningsinnsatsen er nærmere doblet de siste seks årene. Utviklingen gir produktive og innovative løsninger som vil påvirke diagnostisering, behandling, utdanning og hvordan helsepersonell jobber – kan det samtidig gjøre oss til inkompetente brukere og pasienter?

Problemstillingen er høyaktuell i primærhelsetjenesten, hvor digitale løsninger skal gjøre innbyggerne i stand til aktivt å forvalte og kontrollere egen helseinformasjon på trygg og sikker måte. For aktiv bruk, relevant oversikt og egne valg i hverdagen trenger vi teknologi som både ivaretar brukervennlighet og personvern.

Ordstyrer: Anne Hafstad, journalist og kommentator i Dagens Medisin.

Medvirkende:

Medvirkende

 • Anne Hafstad, Ordstyrer, Dagens Medisin
 • Arnoldo Frigessi, Professor i biostatistikk, UiO
 • Hedvig Nordeng, Professor i farmasi, UiO
 • John Sigurd Mjøen Svendsen, Professor i organisk kjemi, UiT
 • Andreas Austeng, Professor i informatikk, UiO
 • Anne Moen, Professor i sykepleievitenskap, UiO
 • Elin Olaug Rosvold, Prodekan for medisinstudiet, UiO
 • Morten Dæhlen, Dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO
 • Anne Kristin Vie, Fagdirektør offentlige tjenester og helse, Forbrukerrådet
 • Erlend Larsen, Stortingsrepresentant, Høyre
 •  

Arrangør

Det medisinske fakultet (UiO), Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (UiO), Senter for digitalt liv
Publisert 13. aug. 2019 16:57 - Sist endret 27. aug. 2019 13:06