Barrierer for bærekraft: Hvordan koble forskning og næringsliv for å øke innovasjonstakten i Norge? - Arendalsuka 2019

Opptak fra onsdag 14. august 2019 09:00-10:00. Om arrangementet

Om arrangementet

Skal vi nå bærekraftsmålene i tide, haster det både å sette ut i livet de løsningene vi allerede har og å finne nye.

Akademia spiller en nøkkelrolle i å forske fram løsningene vi trenger. Næringslivet spiller en viktig rolle i å kommersialisere kunnskapen. Myndighetene har ansvar for å legge strukturene til rette for endring og for å beslutte innføring av nye løsninger.

Hvorfor jobber vi ikke raskere? Hvor er flaskehalsene og hva kan vi gjøre med dem? Bør akademia ta større ansvar for å kommersialisere kunnskapen? Bør det bli mer attraktivt å kommersialisere enn å publisere?Hvilket ansvar har næringslivet for å få fram ny kunnskap og sette den ut i livet? Hva kan regjeringen og politikerne gjøre for å få til raskere endringstakt?

Vi har invitert et panel satt sammen av ledere innen akademia, næringsliv, virkemiddelapparatet og politikk for å diskutere hva som skal til for å øke innovasjonstaken og, dermed, tempoet i det grønne skiftet.

Medvirkende

 • Bjørn Kjærand Haugland, administrerende direktør, Norge 203040
 • Inger Solberg, divisjonsdirektør bærekraft, Innovasjon Norge
 • John-Arne Røttingen, administrerende direktør, Norges forskningsråd
 • Anne Husebekk, rektor, UiT
 • Dag Rune Olsen, rektor, UiB
 • Sjur Baardsen, rektor, NMBU
 • Svein Stølen, rektor, UiO
 • Toril Hernes, prorektor nyskaping, NTNU
 • Kent Gudmundsen, første nestleder, utdannings- og forskningskomiteen, Stortinget
 • Nina Sandberg, medlem, utdannings- og forskningskomiteen, Stortinget
 • Ola Borten Moe, 1. nestleder, Senterpartiet
 • Gard L.Michalsen, ansvarlig redaktør, direktør, E24
 •  

Arrangør

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo, UiT – Norges arktiske universitet
Publisert 13. aug. 2019 16:57 - Sist endret 27. aug. 2019 13:06