Dårlig munnhelse, vår tids brennemerking? Hvilken tannhelsepolitikk ønsker vi oss? - Arendalsuka 2019

Opptak fra tirsdag 13. august 2019 16:00-17:00. Om arrangementet

Om arrangementet

I dag lever det mennesker i Norge med så dårlig munnhelse at det synes når de åpner munnen. De helsemessige forholdene rundt munn og tenner gjør at de utsettes for stigmatisering og trekker seg ut av sosiale sammenhenger. Ofte henger det sammen med andre forhold som psykiske lidelser og annen sykdom, rus, angst, alder og overgrep. De er i utgangspunktet i en sårbar livssituasjon, og faller utenfor den ordinære deltagelsen i samfunnet, enten gjennom at de trekker seg tilbake eller fordi de holdes utenfor. I et land der «null hull» er normen, er det skambelagt å ha synlig dårlige tenner. Dårlige eller manglende tenner blir det tydelige tegnet på deres utenforskap. De er brennmerket.

Vi inviterer til en tannhelsepoltisk debatt.

Medvirkende

  • LInda Hildegaard Bergersen, Forskningsdekan, Det odontlogiske fakultet
  • Camilla Steinum, President, Den norske tannlegeforeningen
  • Tiril Willumsen, Forsker, Det odontologisek fakultet
  • Tellef Mørland, Storingspolitiker, Arbeiderpartiet
  • Erlend Larsen, Stortingspolitker, Høyre
  • Heidi Aase, Avdelingsdirektør, Folkehelseinstituttet
  •  

Arrangør

Universitet i Oslo
Publisert 13. aug. 2019 16:57 - Sist endret 27. aug. 2019 13:03