Bærekraftsmålene – 17 stemmer for framtiden - Arendalsuka 2019

Opptak fra tirsdag 13. august 2019 19:00-20:30. Om arrangementet

Om arrangementet

Vi gir deg vitenskapsformidling på sitt beste når UiO og Akademiet for yngre forskere (AYF) samler et lag av forskere til bærekraftsstafett.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. De ambisiøse målene krever betydelig innsats globalt, og for å nå dem er vi helt avhengig av samarbeid – på tvers av institusjoner, fagområder og generasjoner. Derfor har vi samlet et lag av unge forskere fra et bredt lag av institusjoner til stafetten. Oppgaven vi har gitt dem: Fortell en kort historie – 4 minutter – om forskning som bidrar til å løse/belyse ditt bærekraftsmål.

Fokus er god formidling. Det er nøkkelen til å ta forskningen vår ut i verden. Vi er derfor spesielt fornøyd med å ha med oss fire studenter fra emnet formidlings- og vitenskapsjournalistikk ved UiO: Realfag og teknologi, MNKOM. Noen nestorer og andre samfunnsaktører har vi også fått plass til på laget.

Sytten mål, sytten forskere. Samlet gir vi en smakebit på litt av den innsatsen som tilsammen utgjør Norges bidrag til en mer bærekraftig verden.

#1 Utrydde fattigdom / Sissel Aarak, SOS Barnebyer

#2 Utrydde sult / Morten Dæhlen, UiO

#3 God helse / Jan Magnus Aronsen, UiO/AYF

#4 God utdanning / Mari Elken, NIFU/AYF

#5 Likestilling mellom kjønnene / Solfrid Bratland-Sanda, USN/AYF

#6 Rent vann og gode sanitærforhold / Anne Deininger, UiA/NIVA

#7 Ren energi for alle / Vebjørn Bakken, UiO: Energi

#8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst / Veronica Danielsen, UiO/MNKOM-studiet

#9 Innovasjon og infrastruktur / Didrick Kruse, UiO/MNKOM-studiet

#10 Mindre ulikhet / Kent Ove Rønning, UiO/MNKOM-studiet

#11 Bærekraftige byer og samfunn / Marthe Engedahl, UNICEF

#12 Ansvarlig forbruk og produksjon / Emma Eriksen, UiO/MNKOM-studiet

#13 Stoppe klimaendringene / Åsmund H. Eikenes, UiO/AYF

#14 Liv under vann / Elisabeth Lundsør, UiO

#15 Liv på land / Ingeborg Palm Helland, NINA/AYF

#16 Fred og rettferdighet / Sofie Høgestøl, UiO/AYF

#17 Samarbeid for å nå målene / Nils Chr. Stenseth, UiO

Medvirkende

 • Jan Magnus Aronsen, Førsteamanuensis, UiO/AYF
 • Mari Elken, Forsker, NIFU/AYF
 • Solfrid Bratland-Stranda, Førsteamanuensis, USN/AYF
 • Vebjørn Bakken, Direktør, UiO: Energi
 • Veronica Danielsen, Student, UiO/MNKOM
 • Åsmund H. Eikenes, Førstelektor, UiO/AYF
 • Marthe Engedahl, Juridisk rådgiver, UNICEF
 • Emma Eriksen, Student, UiO/MNKOM
 • Ingeborg Palm Helland, Forskningssjef, NINA/AYF
 • Sofie Høgestøl, Førsteamanuensis, UiO/AYF
 • Nils Chr. Stenseth, Professor, UiO
 • Didrick Kruse, Student, UiO/MNKOM
 • Anne Deininger, Postdoktor, UiA/NIVA
 • Kent Ove Rønning, Student, UiO/MNKOM
 • Elisabeth Lundsør, Stipendiat, UiO
 • Sissel Aarak, Programsjef, SOS Barnebyer
 • Morten Dæhlen, Dekan, UiO
 •  

Arrangør

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
Publisert 13. aug. 2019 18:37 - Sist endret 23. aug. 2019 12:39