Sikrere valgprognoser med Big Data: Suksesskriterier og fallgruver - Arendalsuka 2019

Opptak fra tirsdag 13. august 2019 10:30-11:30. Om arrangementet

Om arrangementet

Med nye modeller og større regnekraft kan Big Data sammenstille store mengder informasjon og gi mye sikrere prediksjoner av valgresultatene enn tradisjonelle meningsmålinger. Kan resultatene forutsies med hundre prosent sikkerhet om tilstrekkelig mange variabler trekkes inn, eller vil vi alltid måtte regne med en feilmargin? Hvilke variabler er de viktigste, og hva er de største feilkildene? Finnes det data det vil være etisk betenkelig å bruke, og kan denne typen analyser misbrukes? Og: Hvilke forhold må tas i betraktning når man skal kommentere prognoser og endelige resultater?

Ordstyrer: Kristin Vinje.

Bernt Aardal er professor ved Institutt for statsvitenskap og Norges fremste valgforsker. Han er et kjent ansikt fra fjernsynsruta, der han i årevis har kommentert valg i Norge.

Emil Aas Stoltenberg har skrevet masteroppgave om valgprediksjon og er i disse dager i ferd med å fullføre sin doktorgrad i statistikk ved Matematisk institutt ved UiO.

Magnus Takvam er journalist og forfatter, med lang fartstid som kommentator i politisk avdeling i NRK.

Medvirkende

  • Bernt Aardal, Professor, Universitetet i Oslo
  • Emil Aas Stoltenberg, Stipendiat, Universitetet i Oslo
  • Kristin Vinje, Visedekan, Universitetet i Oslo
  • Magnus Takvam, Politisk kommentator, NRK

Arrangør

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO
Publisert 13. aug. 2019 16:57 - Sist endret 13. aug. 2019 19:13