Hvorfor vokser demokratifestivalene og hva betyr de for demokratiet? - Arendalsuka 2019

Opptak fra tirsdag 13. august 2019 14:30-15:30. Om arrangementet

Om arrangementet

Demokratifestivaler er et fenomen som sprer seg til stadig flere land. I 2019 gikk Arendalsuka sammen med syv andre demokratifestivaler og laget International Democracy Festivals Association. Stadig flere land melder nå sin interesse for å arrangere slike festivaler og målet er at festivalene skal bidra til å revitalisere det demokratiet og styrke båndene mellom borgere og beslutningstakere.

I 2017 og 2018 ble det gjennomført kvantitative undersøkelser av organisasjoner som hadde arrangement på Arendalsuka. Undersøkelsene hadde særlig fokus på organisasjonenes lobbyarbeid under arrangementet. I tillegg har det danske analysefirmaet Analyse & Tal dypdykket i programmet for Arendalsuka og blant annet sett på hvilke temaer som dominerer og kjønnsbalansen i panelene.

På dette seminaret presenteres noen av resultatene fra disse undersøkelsene. Hva er de viktigste resultatene organisasjonene oppnår ved å delta? På hvilke arenaer er det påvirkningsarbeid overfor politikere foregår? Er det andre aktører som driver lobbyvirksomhet på Arendalsuka enn resten av året? Hvilke tema løftes fram på Arendalsuka og hvordan samsvarer dette med tema folk flest er opptatt av? Hvordan er kjønnsfordelingen under Arendalsuka og er det forskjeller mellom hvilke tema menn og kvinner diskuterer? Hvilke endringer ser vi når vi sammenlikner arrangementene i 2017 og 2018?
Håvard Lundberg fra det danske analysefirmaet Analyse & Tal presenterer nye analyser av temaene som dominerer Arendalsuka. Til slutt vil Ketil Raknes fra Høyskolen Kristiania og Dag Wollebæk fra Institutt for samfunnsforskning presentere ferske surveydata fra Arendalsuka i Norge som blant annet setter søkelyset på hvordan makt og ressurser påvirker deltakelsen på demokratifestivalene.

Medvirkende

  • Håvard Lundberg, analytiker, Analyse & Tal
  • Ketil Raknes, Høyskolelektor, Høyskolen Kristiania/POLKOM
  • Dag Wollebæk, Forsker, Institutt for samfunnsforskning/POLKOM
  • Øyvind Ihlen, Professor, UiO/POLKOM
  •  

Arrangør

POLKOM -Senter for studier av politisk kommunikasjon
Publisert 13. aug. 2019 16:57 - Sist endret 27. aug. 2019 13:03