Nasjonal stamcellebank – en sentral ressurs for fremtidens medisin - Arendalsuka 2019

Opptak fra torsdag 15. august 2019 12:00-13:00. Om arrangementet

Om arrangementet

Stamceller er et ferskt forskningsfelt med mange muligheter. Det er potensiale for store gjennombrudd innen behandling av lidelser som diabetes 1, øyesykdommer, ALS, ryggmargsskader og revmatisme. I denne sesjonen snakker noen av de fremste forskerne på feltet om hvor vi er og veien bør gå videre.

For å få forskningen over fra teori til behandling må vi lage en nasjonal stamcellebank. En slik biobank vil være en stor og kritisk ressurs for denne typen forskning i Norge. Noen få superdonorer vil være en ressurs med et enormt potensiale. Så få som 10 slike donorer kan dekke behovet til nesten 70 % av befolkningen.

Norge kan og bør være et foregangsland i Europa innen stamcelleforskning og har fortsatt muligheten til å melde seg på i forskningsfronten internasjonalt, men toget går nå. Forskning ut fra en nasjonal stamcellebank vil skje gjennom kliniske studier og senteret vil fungere som en kilde for stamceller. Infrastruktur og kompetanse finnes allerede, men hva gjenstår for å få det på plass?

Medvirkende

  • Joel Glover, Professor, Universitetet i Oslo
  • Ole Johan Borge, Direktør, Bioteknologirådet
  • Erlend Larsen, Stortingspolitiker, medlem i Helse- og omsorgskomitéen, Høyre
  • Morten Carstens Moe, Professor, Universitetet i Oslo
  • Bjørnar Allgot, Generalsekretær, Diabetesforbundet
  • Sverre Fuglerud, Leder, seksjon for samfunnskontakt, Blindeforbundet
  • Mona Bahus, Leder, ALS Norge
  •  

Arrangør

Universitetet i Oslo
Publisert 13. aug. 2019 16:57 - Sist endret 27. aug. 2019 13:08