Ensomhet: Den glemte faktor i psykisk helsearbeid? - Arendalsuka 2019

Opptak fra torsdag 15. august 2019 09:00-10:00. Om arrangementet

Om arrangementet

Vi lever i et samfunn der ensomhet omtales som et folkehelseproblem. Rundt én av fem personer oppgir å være ensomme. Forskning viser at ensomhet er tett knyttet til psykiske lidelser, somatisk sykdom, rusbruk og selvmord.

Mennesker med slike utfordringer er en spesielt utsatt og sårbar gruppe, siden ensomheten kommer i tillegg til sykdom og stigma. Hva viser forskningen om dette, og hvordan kan vi hjelpe de mest sårbare? Hvilken rolle bør behandlingsapparatet ha?

Forskere fra Universitetet i Oslo, sammen med brukerrepresentanter fra Bipolarforeningen og Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, presenterer hva vi vet om ensomhet og psykisk helse og drøfter mulige løsninger. Det vil bli åpnet for spørsmål og refleksjoner fra salen.

Medvirkende

  • Ole A. Andreassen, Professor og senterleder, NORMENT, UiO
  • Linn Rødevand, Stipendiat, NORMENT, UiO
  • Thomas Clausen, Professor og senterleder, SERAF, UiO
  • Jan Ivar Røssberg, Professor II, Enhet voksenpsykiatri, UiO
  • Hedda Abel, Brukerrepresentant, Bipolarforeningen
  • Kenneth Arctander Johansen, Brukerrepresentant, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
  •  

Arrangør

Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT), Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), Universitetet i Oslo (UiO)
Publisert 13. aug. 2019 16:57 - Sist endret 27. aug. 2019 13:08