Programoversikt: UiO på Arendalsuka 2019

Mandag 12. august

Klokkeslett Arrangement/seminar
17.00-17.30 Ankomst MS Sunnhordland
18.30-19.30

Hva skjedde egentlig? Analyse av stortingsvalget 2017 (i Arendal kino)

Valgforskningsprogrammet - Institutt for statsvitenskap i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning og Cappelen Damm.

20.00-21.00

Debatt på TV – spiller det noen rolle? Retorikk i politiske debatter

Det humanistiske fakultet i samarbeid med retorikkforskere fra BI og UiB

21.20-23.00

Partilederdebatten på ganske stor skjerm, med uredelighetsbingo organisert av arrangørene bak Debatt på TV

Det humanistiske fakultet i samarbeid med BI og UiB

I tillegg deltar en av UiOs forskere på et arrangement om kvalitet i barnehagen.

Tirsdag 13. august

Forskningstokt med Trygve Braarud kl: 10-11.30 og 13-14.30

Klokkeslett Arrangement/seminar
09.00-10.00

Miljøgifter fra elektronisk avfall: Kunnskapsbasert håndtering lokalt og globalt

UiO: Livsvitenskap i samarbeid

Mer om arrangementet på UiO:Livsvitenskaps nettsider

10.30-11.30

Sikrere valgprognoser med Big Data: Suksesskriterier og fallgruver

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Arrangementet på Facebook

12.00-13.00

Valg og klima: Gir bompenger og vindkraft bråstopp for klimakampen?

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Arrangementet på Facebook

13.30-14.30

Hva betyr lokaljournalistikken for den demokratiske samtalen?

POLKOM, Det humanistiske fakultet

Arrangementet på Facebook

14.30-15.30

Hvorfor vokser demokratifestivalene og hva betyr de for demokratiet?

POLKOM, Det humanistiske fakultet

Arrangementet på Facebook

16.00-17.00

Dårlig munnhelse, vår tids brennemerking? Hvilken tannhelsepolitikk ønsker vi oss?

Det odontologiske fakultet og Tannlegeforeningen

Arrangementet på Facebook

17.30-18.30

Hvor stor gjestfrihet er det plass for i norsk asyl- og innvandringspolitikk?

Det teologiske fakultet

Mer om arrangementet på TFs nettsider og på Facebook

19.00-20.30

Bærekraftsmålene – 17 stemmer for framtiden

MNKOM, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Arrangementet på Facebook

I tillegg deltar UiOs forskere på arrangement om kunstig intelligens i helsesektoren, om mobiltelefon i skolen, om kunstig intelligens og personvern, om digitalisering og demokrati, om digitalisering og menneskerettigheter

Onsdag 14. august

Forskningstokt med Trygve Braarud kl:10-11.30 og 13-14.30

Klokkeslett Arrangement/seminar
08.00-10.00

Kickoff for regionalt forsknings- og utdanningssamarbeid om Oslofjord og Skagerrak (i UiA-teltet)

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Universitetet i Agder

Arrangementet på Facebook

09.00-10.00

Barrierer for bærekraft: Hvordan koble forskning og næringsliv for å øke innovasjonstakten i Norge?

U5: NMBU, NTNU, UiB, UiO og UiT

10.30-12.00

Teknologi for bedre helse: innovasjon og innbyggerstyring

Det medisinske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Digitalt liv

Arrangementet på Facebook

12.30-13.00

Fremtidsrettet forskningsfartøy i Oslofjorden

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

13.00-14.30

Hvilken lærdom bør vi ta med oss fra historien om Siw? (Tyrili Arena)

SERAF - Senter for rus- og avhengighetsforskning

13.30-14.30

Stemmer på sak, ikke på person: at politikere er mye i mediene betyr ikke at de får flere stemmer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

https://www.facebook.com/events/402301643716369/

15.00-16.00

Byutvikling: hvor tett og høyt vil vi bo?

Universitetet i Oslo, UiO:Energi, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO

Om arrangementet på UiO:Energis nettsider

16.00-17.00

Hva skal vi leve av i fremtiden? Kom og hør om Norges første innovasjonsdistrikt Oslo Science City!

Oslo Science City, Universitetet i Oslo

Arrangementet på Facebook

16.30-17.30

Klimafrykt og sivil ulydighet på timeplanen 

Oslo School of Environmental Humanities, Det humanistiske fakultet

Arrangementet på Facebook

18.00-19.00

Veien fra science fiction til science fakta

Realfagsbiblioteket, Universitetet i Oslo

Samtidig gjøres puben om bord om til Pub at the end of the Universe

Mer om arrangementet på Universitetsbibliotekets nettsider  og på Facebook

20.00-21.00

Pestbefengt humor: En komiker, en professor, et dystert tema – kan det bli standup-show av sånt?

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Arrangementet på Facebook

I tillegg deltar UiOs forskere på arrangement om utdanning, om digitalisering og bærekraft, om innvandring og integrering

Torsdag 15. august

Forskningstokt med Trygve Braarud kl: 10-11.30 og 13-14.30

Klokkeslett Arrangement/seminar
09.00-10.00

Ensomhet:Den glemte faktor i psykisk helsearbeid?

Det medisinske fakultet: Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT) og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)

Arrangementet på Facebook

10.30-11.30

Har norsk industri en grønn fremtid?

Universitetet i Oslo, UiO:Energi, Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK)

Om arrangementet på senteret INTRANSITs nettsider

12.00-13.00

Nasjonal stamcellebank – en sentral ressurs for fremtidens medisin

Det medisinske fakultet

Arrangementet på Facebook

13.15-14.00

Konsekvensene av brexit: Høyere utdanning og forskning

ARENA Senter for Europaforskning

Arrangementet på Facebook

15.15-16.00

Etterdønningene av Europavalget

ARENA Senter for Europaforskning 

19.00-20.00

Abels tårn: Er økonomi vitenskap?

NRK

Mer om arrangementet på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets nettsider

I tillegg deltar UiOs forskere på arrangement om jobb-relaterte flyreiser og om huden.

Fredag 16. august

Klokkeslett Hva skjer
10:30 Opprydning og avreise for MS Sunnhordland
Publisert 28. aug. 2019 11:17 - Sist endret 28. aug. 2019 11:17