Program for UiO på Arendalsuka 2018

Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

UiO deltok på Arendalsuka 2018 med en rekke arrangementer, alle om bord på MS Sunnhordland eller Forskningsfartøyet Trygve Braarud. 

Tirsdag 14. august 

Klokkeslett Seminar/arrangement
09.00-10.30

Hva slags religiøse ledere trenger vi? 

Teologisk fakultet i samarbeid med EARS (European Academy of Religion and Society)

Mer om arrangementet på Teologisk fakultets nettsider

10.00-11.30

Forskningstokt: Livet i havet og endringer av det marine miljø

Institutt for Biovitenskap og forskningsfartøyet Trygve Braarud 

11.00-12.30

Overdoseforebygging: Hvilke tiltak fungerer og hva bør vi endre på?

SERAF (Senter for rus- og avhengighetsforskning), Folkehelseinstituttet og Medisinsk fakultet.

12.30-14.00

Nye innovasjonsdistrikter – hvordan sikre næringsvirksomhet rundt Oslos sterkeste kunnskapsmiljøer?

NHO Oslo og Akershus, Oslo kommune, Universitetet i Oslo

13.00-14.30

Forskningstokt: Livet i havet og endringer av det marine miljø

Institutt for Biovitenskap og forskningsfartøyet Trygve Braarud 

13.30-14.30

Mentale lidelser koster: Forsker vi nok?

SFF NORMENT og Bipolarforeningen

Mer om arrangementet på nettsidene til NORMENT

16.00-16.30

Miniforedrag med Ketil Hylland: Mikroplast i havet - hvor farlig er det?

Institutt for biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

16.15-17.15

Alles Business? Bærekraftsmålene og næringslivets rolle

Senter for utvikling og miljø (Oslo SDG Initiative)

Mer om arrangementet på nettsidene til Senter for utvikling og miljø 

17.30-19.00

Brexit. What’s happening and could the Norway model work?

ARENA Senter for Europaforskning

19.15-20.45

 Hvordan møte den nye høyreekstremismen?

C-REX - Senter for ekstremismeforskning og Antirasistisk senter

Mer om arrangementet på nettsidene til C-REX

I tillegg deltar UiOs forskere på arrangement om hatet etter Utøya, og samtaler om første verdenskrig. 

Onsdag 15. august 

Klokkeslett Seminar/arrangement
08.00-10.00

Bacteria without borders – antimicrobial resistance

Senter for global helse - Institutt for helse og samfunn

10.00-11.30

Forskningstokt: Livet i havet og endringer av det marine miljø

Institutt for Biovitenskap og forskningsfartøyet Trygve Braarud

10.30-12.00

Verdien av persontilpasset medisin

UiO: Livsvitenskap i samarbeid med LMI

Mer om arrangementet på nettsidene til UiO: Livsvitenskap

12.30-13.45

Antallet overnasjonale EU-byråer eksploderer. Truer dette EØS-avtalen? 

ARENA Senter for Europaforskning

13.00-14.30

Forskningstokt: Livet i havet og endringer av det marine miljø

Institutt for Biovitenskap og forskningsfartøyet Trygve Braarud 

15.00-15.30

Miniforedrag med Kristin Braa: Verdens største e-helsesystem: Når mobilen redder liv

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

15.30-17.00

Bistand i endring – hvordan må bistanden innrettes for å nå bærekraftsmålene?

Senter for utvikling og miljø (Oslo SDG Initiative)

Mer om arrangementet på nettsidene til Senter for utvikling og miljø

16.00-16.30

Miniforedrag med Dag Hessen. Fra land til vann: hvordan påvirker klimaet vannkvaliteten langs kysten?

Institutt for biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

19.00-20.30

SPARK Norway som modell for økt verdiskaping innen livsvitenskap

UiO:Livsvitenskap, Legemiddelindustrien og Inven2

Mer om arrangementet på nettsidene til UiO: Livsvitenskap

I tillegg deltar UiOs forskere på arrangement om teknologi og norsk skole og om helsedata

Torsdag 16. august

Klokkeslett Seminar/arrangement
08.00-09.30

De nye redaktørene? Politikere, innvandringsdebatt og Facebook

OsloMet og POLKOM– Senter for studier av politisk kommunikasjon ved Universitetet i Oslo

10.00-11.30

Forskningstokt: Livet i havet og endringer av det marine miljø 

Institutt for Biovitenskap og forskningsfartøyet Trygve Braarud 

10.00-10.40

Kulturkriminalitet: Ulovlig handel og ødeleggelse av felles fortid

Heritage Experience Initiative – HEI, Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Kulturhistorisk museum, Det norske institutt i Roma

10.40-11.20

Fortid som forretning: Kulturarvens rolle i lokal og norsk næringsutvikling

Heritage Experience Initiative – HEI, Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Kulturhistorisk museum, Innovasjon Norge

13.00-14.30

Forskningstokt: Livet i havet og endringer av det marine miljø 

Institutt for Biovitenskap og forskningsfartøyet Trygve Braarud 

13.00-14.15

Formidling koster. Hvorfor belønnes ikke forskere som bidrar til en opplyst samfunnsdebatt?

MNKOM: emnet på UiO om forskningsformidling og journalistikk, Det matematisk-naturvitenskapelige faktultet. 

14.30-15.45

Hva gjør vi med alle selvmordene?

Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging, Universitetet i Oslo, Sørlandet sykehus HF

13.30-14-30

Fremragende forelesere eller aktive studenter: Hva skaper kvalitet i høyere utdanning?

Prorektor Gro Bjørnerud Mo deltar i NIFUs arrangement. 

16.00-16.30

Miniforedrag med Bente Edvardsen: Mikroalger i havet - venner og fiender vi bør kjenne

Institutt for biovitenskap, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

16.00-17.00

Engelsk og Google translate holder ikke i fremtidens samfunns- og arbeidsliv!

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Det humanistiske fakultet

17.15-18.30

Gjenganger på Arendalsuka? Vi har forsket på deg! Kom og hør hva vi har funnet ut.

POLKOM– Senter for studier av politisk kommunikasjon ved Universitetet i Oslo

19.00-20.30

Kroppsvæsker, torsk og humler – UiO inviterer til akademisk pub med våre beste formidlere

MNKOM, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

21.00-22.00

Styring med pinsett eller høygaffel: om universitetenes autonomi og akademisk frihet (pubdebatt)

Universitetet i Oslo

I tillegg deltar UiOs forskere på arrangement om forvaltning av kysten, om monopol på sannhet, og på Abels tårn

 

Fredag 17. august

Klokkeslett Seminar/arrangement
09.00-10.00

Abels tårn, direktesending fra MS Sunnhordland: Farvel, Charles Darwin

NRK P2

 

Publisert 18. juni 2018 08:31 - Sist endret 20. sep. 2018 14:15