Årsfest 2022

Fredag 2. september er det UiOs årsfest og bursdag. 

Det vil blir årsfestseremoni i Aulaen med kreering av æresdoktorer, utdeling av priser og H.M. Kongens gullmedalje, taler ved rektor, æresdoktor og leder av Studentparlamentet og musikkinnslag.

Seremonien er åpen for alle, men krever påmelding.

Gå til påmelding

Program

Rektors årsfesttale

Kreering av æresdoktorer 2020 (utsatt pga. covid-19)

Ved rektor Svein Stølen, prorektor Åse Gornitzka og dekanene ved de åtte fakultetene

 • Catherine Cornille, Det teologiske fakultet
 • Johnny Herre og Nicola Lacey, Det juridiske fakultet
 • Patricia Greenhalgh og Carolyn Su Ping Lam, Det medisinske fakultet
 • Terence Cave og Nicola Dibben, Det humanistiske fakultet
 • Elaine Cohen og Jan Skov Pedersen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Yusuf Ismail Osman, Det odontologiske fakultet
 • Eliana La Ferrara og Anna Lowenhaupt Tsing, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Pamela Grossman, Det utdanningsvitenskapelige fakultet
 • Leif Ove Andsnes og Hirut Woldemariam Teketel, Rektoratet
Collage med 15 nye æresdoktorer ved UiO
Æresdoktorer ved UiO 2020: Hirut Woldemariam Teketel, Terence Christopher Cave (foto: Christoph Delory), Nicola Lacey (foto: Lucy Wallace), Yusuf Ismail Osman, Anna Lowenhaupt Tsing, Jan Skov Pedersen (foto: Maria Randima, AU Photo), Pam Grossman (foto: privat), Johnny Herre (foto: Mikael Lundström), Patricia Greenhalgh (foto: National Institute for Health Research), Elaine Cohen, Eliana La Ferrara (Massimo Fazio), Leif Ove Andsnes (foto: Gregor Hohenberg), Catherine Cornille (foto: Boston College), Carolyn Su Ping Lam (foto: Irina Nilsson), Nicola Dibben (foto: Annica Thommsson)

Tale ved æresdoktor Hirut Woldemariam Teketel

Presentasjon og utdeling av UiOs priser

Ved prorektor Åse Gornitzka og rektor Svein Stølen

 • Forskningsprisen: Ludvig Magne Sollid, Det medisinske fakultet
 • Pris for yngre forskere: Daniel Quintana, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Formidlingsprisen: Sofie Høgestøl, Det juridiske fakultet
 • Utdanningsprisen: Sabrina Sartori, Marianne Zeyringer og Matylda N. Guzik, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Innovasjonsprisen: Dag Wisland og Tor Sverre Lunde, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Collage med vinnerne av UiOs 5 priser 2022
Vinnere av UiOs priser 2022: Ludvig Magne Sollid, Marianne Zeyringer, Matylda N. Guzik, Sofie Høgestøl, Daniel Quintana (foto: Wes Tan), Tor Sverre Lande, Dag Wisland (øvrige foto: UiO)

Presentasjon og utdeling av H.M. Kongens gullmedalje

Ved viserektor og rektor Svein Stølen

 • Ingvild Elise Bjerke, Det medisinske fakultet
 • Mala Katharina Loth, Det humanistiske fakultet
 • Håvard Tveit Ihle, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Kristoffer Berg, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Collage med 2022-vinnere av H.M. Kongens gullmedalje
Mottakere av H.M. Kongens gullmedalje 2022: Ingvild Elise Bjerke, Håvard Tveit Ihle, Kristoffer Berg (alle foto: UiO)

Presentasjon og utdeling av UiOs bærekraftpris for beste masteroppgave

Ved viserektor Mette Halskov Hansen og rektor Svein Stølen

 • Laura Genet Marano, Senter for utvikling og miljø
 • Sindre Brennhagen, Det humanistiske fakultet
 • Astrid Bragstad Gjelsvik, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Portrettbilder av de tre vinnerne av UiOs bærekraftspris 2022
Mottakere av UiOs bærekraftpris for beste masteroppgave 2022: Laura Genet Marano, Sindre Brennhagen og Astrid Bragstad Gjelsvik (alle foto: privat)  

Tale ved leder av Studentparlamentet

Musikalske innslag ved Kvindelige Studenters Sangforening og Universitetets symfoniorkester

Gå til påmelding

Publisert 1. juli 2022 14:35 - Sist endret 19. aug. 2022 13:51