English version of this page

UiOs årsfest

UiO feirer 211-årsdagen fredag 2. september 2022

UiOs årsfest blir feiret i Aulaen med kreering av 15 æresdoktorer, utdeling av UiOs priser, UiOs bærekraftspris for beste masteroppgave og H.M. Kongens gullmedalje, taler ved rektor Svein Stølen, æresdoktor Hirut Woldemariam Teketel og leder av Studentparlamentet, musikk ved Kvindelige Studenters Sangforening og Universitetets Symfoniorkester. 

Seremonien er åpen for alle, påmelding på UiOs årsfest 2022

Bilder fra UiOs årsfest 2021

Bilder

Om årsfesten til UiO

Årsfesten feires rundt 2. september hvert år og markerer årsdagen for vedtaket om at Norge skulle få et eget universitet.

Kontakt