Velkommen til Universitetets aula og Munchs malerier!

I sommer åpner vi dørene til Aulaen og da kan du oppleve Munch i storslåtte omgivelser. Munchs malerier i Aulaen er et hovedverk innen norsk monumentalmaleri, og mange vet ikke at de 11 maleriene er den eneste utsmykkingen av Edvard Munch som fremdeles er i sin opprinnelige sammenheng.

Benytt anledningen til å se Munch midt i sentrum og opplev den vakre Aulaen!

edvard munch har malt solen som stråler over fjell

Foto: Svein Andersen/Sidsel de Jong

Aulaen er åpen for publikum kl 10:00 – 14:00 følgende dager i sommer:

  • 28. juni – 2. juli
  • 5. juli – 9. juli
  • 12. juli – 16. juli
  • 26. juli – 30. juli

Gratis inngang - hjertelig velkommen!

(Aulaen er stengt i perioden 19. juli - 25. juli)

Hovedbildene er Solen, Alma Mater og Historien.

Solen - befester Aulaens tema "opplysning"

Solen er den sentrale delen av Munchs malerisyklus. Munch ville at aulamaleriene skulle romme “en sluttet og selvstændig idéverden”, og at de skulle formidle både det “særnorske og almenmenneskelige”. Den brennende solen som stiger opp over Kragerøs skjærgård, sender sine stråler ut til lerretene på begge sider. Det befester Aulaens tema ‘opplysning’ og omformer universitetets sentrale oppgave til et majestetisk, abstrakt bilde.

Alma Mater - moder jord som gir vitenskapens melk

Dette maleriet uttrykker selve universitetet; her trekkes linjene tilbake til Universitetet i Bologna, som opprinnelig het Alma Mater Studiorum (grunnlagt i 1088). Barna i bildet utforsker verden, og slik beskrev Munch moren som gir næring til barna: “Alma Mater er fremdeles alma mater, men kan osså bety Moder jord – Det er symbol på de mer ydre grenser af videnskaben… Hun gir videnskabens melk”.

Sammen med Historien tvers over rommet, fremstilles akademia som en stor familie gjennom generasjonene.

Historien - en folkelig tilnærming til akademiske studier og politisk nasjonsbygging

Den gamle mannen har på seg en rød lue som symboliserer frihet, og er kledd i lappet tøy, som en fisker. Slik symboliserer han Norges historie.

Symbolet på faget historie var ofte en klassisk skikkelse. Som en kontrast til dette, viser Munch “folkets historie”, representert ved den gamle arbeideren og en moderne gutt. Bildet er således en folkelig tilnærming til akademiske studier og politisk nasjonsbygging på 1800-tallet, der kunstnerens onkel, historikeren P. A. Munch, var foregangsmann.

Les mer om alle bildene i Aulaen

Arrangør

Universitetet i Oslo
Publisert 24. juli 2021 08:00