Kunnskapsarbeid i åpent farvann

Har podkasten blitt viktigere enn bøker i lærerprofesjonen?

Bilde fra paneldebatt

Foto: FIKS

Gå til strømming av arrangementet.

Det finnes et hav av støtteressurser og kunnskapskilder for lærere i skolen, og disse er produsert av ulike aktører: Norske forlag publiserer bøker skrevet av forskere og av lærere og andre praktikere. Offentlige etater som Utdanningsdirektoratet og kommunale kompetansemiljøer utvikler egne støtteressurser, og private konsulenter og tilbydere selger både kurs og fysisk støttemateriell. I tillegg deler lærere sine undervisningsopplegg og erfaringer på sosiale medier og i andre kanaler.

Hvilke kunnskapskilder støtter lærere seg på? Hvordan fremstår balansen mellom erfaringsbasert, praktisk kunnskap og forskningsbasert, teoretisk kunnskap i skolen og i andre fagmiljøer? Hvordan kan lærere og andre profesjonsutøvere vite at de kunnskapskildene og ressursene de støtter seg på, er gode kilder med høy kvalitet? Hvordan kan forskningsfunn gjøres relevante for lærere og andre praktikere?

Enheten FIKS ved Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet ved UiO inviterer forskere og praktikere til å drøfte disse spørsmålene over en enkel frokost og en kopp kaffe. Maiken Risan, forsker i FIKS, vil presentere funn fra sin ferske doktorgrad, blant annet om opplevelsen av et hierarki mellom ulike kunnskapsformer. Det bli også bidrag ved professor Monika B. Nerland ved UiO og andre.

Den faglige frokosten avsluttes med en panelsamtale mellom innlederne der det vil være åpent for spørsmål fra deltakerne.

Arrangementet er en del av Forskningsdagene.

Praktisk informasjon

Det faglige programmet begynner kl. 08.30. Vi serverer enkel frokost fra kl.08.15

Arrangementet er gratis, men krever påmelding.

Gå til påmelding

Hvis du trenger heis eller annen tilrettelegging ved besøk, kontakt oss på db-sentrum@admin.uio.no.

Strømming av arrangementet

Her kan du følge Kunnskapsarbeid i åpent farvann på nett.

Om Domus Bibliotheca

Domus Bibliotheca er Universitetet i Oslos dialog- og formidlingsarena. Her kan du delta i debatter og samtaler, og høre på foredrag. Domus Bibliotheca er den venstre fløybygningen på Universitetsplassen i Oslo sentrum.

Nysgjerrig på hva som skjer hos oss? Følg Universitetsplassen - UiO på Facebook for spennende oppdateringer.

Høstens program for Domus Bibliotheca ligger også på nett.

Publisert 22. juni 2022 13:47 - Sist endret 23. sep. 2022 08:10