En ny start: Akademisk frihet

En kunnskapsbasert samfunnsutvikling er avhengig av fri og uavhengig forskning, hvor søken etter ny kunnskap verken instrueres av politikk, forvaltning, interessegrupper eller nærings- og arbeidsliv.

Universitetsplassen, hage, vimpler, gress, trær, folk

Vi ønsker frie og uavhengige forskere som utfordrer kunnskapens grenser. Den akademiske friheten dreier seg nettopp om dette; at forskerne skal finne ut hva som er sant - at de fritt kan velge problemstilling, metode og kan og må publisere sine resultater.

Ny kunnskap skal utfordre vår erkjennelse, skape nye muligheter, men vil også kunne stille spørsmål som utfordrer faglige autoriteter, samfunn og næringsliv. Forskning og kunnskap kan være ubehagelig og debattene kan bli polariserte. Samtidig må universitetssamfunnet være i tett dialog og samarbeide med andre sektorer i samfunnet.

Med den akademiske friheten følger et akademisk ansvar. Vi må være med å svare på de utfordringer samfunnet til en hver tid står i og delta i internasjonalt forskningssamarbeid også i land med autoritære styrer der forskningsfriheten er truet. Dette skaper dilemmaer mellom for eksempel sikkerhetspolitikk og nødvendig samarbeid for å løse de store globale utfordringene klima, miljø, helse og ulikhet. Og det kan resultere i press på forskningens uavhengighet. 

Deltakere:

Anine Kierulf, førsteamanuensis Institutt for offentlig rett, UiO, og leder av ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet. 

Kristin Clemet, daglig leder Civita

Therese Sollien, kommentator, Aftenposten

Jette Christensen, stortingspolitiker, Ap

Anders Ravik Jupskås, Senter for ekstremismeforskning (CREX), UiO 

Åse Gornitzka, prorektor, UiO

Svein Stølen, rektor, UiO

Moderator: Aslak Bonde

Påmelding

Meld deg på for fysisk deltakelse

Arrangementene vil også strømmes direkte på uio.no/nystart. 

Følg arrangementet direkte

 

Ved inngang til Domus Biblioteca

Vis fram e-post med bekreftet påmelding ved inngangen. Ved ledige plasser på arrangementet er det mulig å registrere seg ved oppmøte.

Registrering av telefonnummer er obligatorisk for deltakere ved oppmøte. Universitetet i Oslo er pålagt å samle inn kontaktinformasjon til deltakere på våre arrangementer, i tilfelle det skulle bli behov for smittesporing. Personopplysningene vil slettes etter 10 dager.  

Husk å holde en meters avstand. 

Hold deg hjemme og meld deg av arrangementet hvis du føler deg syk.

Universitetsplassen: En ny start

Festivalen Universitetsplassen: En ny start foregår 31.8-2.9. Få med deg resten av programmet om hvordan vi omstiller oss til et bærekraftig samfunn, om hva som skjer med demokratiet vårt, om vi klarer å ta vare på kloden og hva vi lærte vi av pandemien.

Arrangør: Universitetet i Oslo 

Publisert 17. aug. 2021 08:02 - Sist endret 2. sep. 2021 09:14