English version of this page

Utdeling av Anders Jahres medisinske priser 2019

Årets hovedpris går til Professor Carl-Henrik Heldin, Uppsala universitet. Prisen til yngre forskere deles mellom Dr. Jenny Mjösberg ved Karolinska Institutet og Dr. Lars Tjelta Westlye ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus.

Anders Jahres medisinske priser belønner fremragende forskning innen basal og klinisk medisin.

 

Årets hovedprisvinner, professor Carl-Henrik Heldin får prisen for sitt banebrytende bidrag til å forstå sammenhengen mellom cellers vekstfaktorer og kreft. Heldin er en av de mest siterte forskerne i Norden, og hans forskning har ført til nye prinsipper innen kreftbehandling.sine banebrytende studier av benskjørhet, med særlig vekt på hormoners og geners betydning.

Prisen til yngre forskere tildeles Jenny Mjösberg og Lars Tjelta Westlye.

Mjösberg får prisen for sine studier av en nyoppdaget celletype i immunforsvaret som medvirker til allergi og betennelsessykdommer, mens Westlye mottar prisen for sine bidrag til å forstå hvordan medfødte egenskaper og personlighetstrekk kan forklare disposisjon for mentale lidelser.

Dette markeres med en seremoni der prisene deles ut.
Seremonien er åpen for alle, men krever påmelding.

Meld deg på

Program for prisutdelingen

  • Presentasjon av prisvinnerne ved komiteens leder Harald A. Stenmark og komitemedlem Lars Bo Nielsen
  • Utdeling av prisene ved rektor Svein Stølen
  • Korte foredrag ved prisvinnerne professor Carl-Henrik Heldin, forsker Jenny Mjösberg og Lars Tjelta Westlye
  • Musikalske innslag ved Kim Rysstad og Tord Gustavsen, Kvindelige studenters sangforening og Universitetets symfoniorkester 
     

Jahre-forelesningene

I tillegg arrangeres de tradisjonsrike Jahre-forelesningene hvor publikum får mulighet til å høre prisvinnerne fortelle om sitt arbeid.
 

Les mer om Jahre-prisene

Se vår nettside om Anders Jahres medisinske priser for å se mer om årets prisvinnere, tidligere prisvinnere, og om selve prisen.

Arrangør

Universitetet i Oslo
Publisert 16. sep. 2019 09:50 - Sist endret 28. okt. 2019 14:00