Krig, okkupasjon og oppgjør

Kommende

Aviser om norsk okkupasjonshistorie
Tid og sted: 20. des. 2018 10:00 - 15:00, Samfunnssalen, Arbeidersamfunnets Plass 1

Hva vet vi om hjemmefronten og norske jøder under okkupasjonstiden? Velkommen til seminar i regi av HL-senteret og UiO om det Marte Michelet kaller «en sensitiv blindsone» i norsk okkupasjonshistorie.

Tidligere

Tid og sted: 1. des. 2018 16:00 - 17:30, Universitetets aula

For ganske nøyaktig 75 år siden arresterte den tyske okkupasjonsmakten rundt 1200 mannlige studenter i Universitetets aula.

Tid og sted: 15. sep. 2018 14:00 - 15:30, Universitetets Gamle festsal, Karl Johans gate 47

Med utgangspunkt i sin kritikerroste roman "Leksikon om lys og mørke", vil Simon Stranger fortelle historien om sin jødiske svigerfamilie Komissar, som bodde i den forhatte Gestapo-agenten Henry Rinnans hus etter krigen.

Professor emeritus Irene Levin kommenterer.

Alf Larsen
Tid og sted: 2. juni 2018 14:00 - 15:30, Universitetets Gamle festsal, Karl Johans gate, Oslo

Dikteren Alf Larsen etterlot seg et manuskript der han står frem som norsk litteraturs største antisemitt. “Jødeproblemet” ble skrevet etter andre verdenskrig og avslører et glødende jødehat.

Rudi Dutschke, våren 1968.
Tid og sted: 5. mai 2018 14:00 - 15:30, Universitetets Gamle festsal, Karl Johans gate

Hva skjedde under etterkrigsgenerasjonens oppgjør med nazismen i Tyskland? Hva skjedde i Europa for øvrig, og i Norge?

General Otto Ruge.
Tid og sted: 7. apr. 2018 14:00 - 15:30, Universitetets Gamle festsal, Karl Johans gate

Otto Ruge ble utnevnt til øverste militære sjef to dager etter det tyske angrepet 9. april. På det politiske og strategiske plan spilte Ruge en avgjørende rolle i at Norge valgte krigen, og han bidro avgjørende til at landet fikk en plass i den store krigsalliansen resten av krigen.

Regjeringen samlet i London.
Tid og sted: 17. mars 2018 14:00 - 15:30, Universitets Gamle festsal, Karl Johans gate

Det er 75 år siden de store deportasjonene av jøder fra Norge. Hvordan så London-regjeringen på de dramatiske arrestasjonene og deportasjonene i 1942 og 1943?

Plakat fra OL i Garmisch-Partenkirchen i 1940 (Foto: HL-senteret)
Tid og sted: 10. feb. 2018 14:00 - 15:30, Universitetets Gamle festsal, Karl Johans gate, Oslo

Idretten var en viktig del av norsk sivil motstand under 2. verdenskrig. Med bakgrunn i den nylig utkomne boka Skjebnekamp. Norsk idrett under okkupasjonen 1940-1945 vil Matti Goksøyr og Finn Olstad snakke om den spesielle stillingen norsk idrett inntok under okkupasjonen, både i nasjonalt og internasjonalt perspektiv.

Tid og sted: 2. des. 2017 14:00 - 15:30, Universitetets Gamle festsal, Karl Johans gate, Oslo

Ny forskning viser at Himmler og hans SS-organisasjon i flere år før Hitlers maktovertakelse i 1933 arbeidet systematisk og i det skjulte for å  etablere et nettverk av pålitelige støttespillere i Skandinavia.

Tid og sted: 25. nov. 2017 14:00 - 15:30, Universitetets Gamle festsal, Karl Johans gate, Oslo

Filmskaper og forfatter Nina Grünfeld vil med utgangspunkt i filmen og boken «Ninas barn» (NRK og Kagge forlag 2015), fortelle om de jødiske barna som kom fra Østerrike og Tsjekkoslovakia til Norge på slutten av 1930-tallet som norgeshistoriens første politiske barneflyktninger.

Tid og sted: 21. okt. 2017 14:00 - 15:30, Universitetets Gamle festsal, Karl Johans gate

Historiker Carl Emil Vogt legger fram ny forskning om norske roms skjebne før, under og etter andre verdenskrig. Norsk "sigøynerpolitikk" gikk fra 1927 ut på å nekte rom adgang til landet gjennom den såkalte sigøynerparagrafen.

 

Bilde av Edith Notowicz.
Tid og sted: 10. juni 2017 14:00 - 15:30, Universitetets Gamle festsal, Karl Johans gate, Oslo

Mens hele hennes familie ble drept i nazistenes konsentrasjonsleirer, overlevde Edith Noowicz dr. Mengeles medisinske eksperimenter i Auschwitz.

Tid og sted: 6. mai 2017 14:00 - 15:30, Universitets Gamle festsal, Karl Johans gate

I dette foredraget tar historiker Berit Nøkleby for seg en lite påaktet side ved vår krigshistorie. Etter hvert som krigen utviklet seg ble Norge nærmest en øy for okkupasjonsmakten, og forsyningslinjene innenlands var lange. Sjøveien var viktigst, men farlig - på grunn av værforholdene og trusselen fra Royal Navy.

Tid og sted: 1. apr. 2017 14:00 - 15:30, Universitetets Gamle festsal, Karl Johans gate

Professor Hans Otto Frøland tar i dette foredraget for seg Organisation Todt (OT). OT var tilstede både i Tyskland, i tysk-allierte land og i okkuperte land og var således en av Nazi-Tysklands største organisasjoner.

Tid og sted: 25. mars 2017 14:00 - 15:00, Universitetets Gamle festsal, Karl Johans gate

I 1951 pågikk «Operasjon asfalt» - omfattende flytting av levningene etter døde, sovjetiske krigsfanger.

Tid: 11. mars 2017 14:00 - 15:30

I vårens første foredrag i serien "Krig, okkupasjon og oppgjør" tar forfatter Asbjørn Jaklin for seg den "brente jords taktikks" helter, ofre, og skyldige.

Tid og sted: 3. des. 2016 14:00, Universitetets gamle festsal, Karl Johans gate 47

I høstens siste foredrag i serien "Krig, okkupasjon og oppgjør", drøfter Terje Emberland, seniorforsker ved HL-senteret, bruken av antisemittiske konspirasjonsteorier innen norsk nazisme før og under okkupasjonen.

Tid og sted: 26. nov. 2016 14:00, Gamle Festsal, Karl Johans gt 47

Under massearrestasjonene av jøder i Norge høsten 1942, klarte flere hundre jødiske barn og unge å flykte til Sverige. De individuelle opplevelsene til dem som på denne måten overlevde det norske Holocaust, løftes fram i foredraget. Hvordan opplevde de flukt og eksil og hvordan ble livet etter 1945, et liv i skyggen av Holocaust?

Tid og sted: 12. nov. 2016 14:00, Gamle Festsal, Karl Johans gt 47

I den kaotiske situasjonen som oppsto som følge av det tyske angrepet på Norge 9. april 1940, oppfordret Administrasjonsrådet norsk industri og næringsliv til “å holde hjulene i gang”.

Tid og sted: 24. sep. 2016 14:00, Universitetets Gamle festsal, Karl Johans gate

Norske sjøfolk seilte fra verdenskrigens utbrudd i september 1939 til og med Japans kapitulasjon høsten 1945. Ingen annen sivil gruppe nordmenn kan vise til lengre sammenhengende krigsinnsats.

Professor Hans Petter Graver
Tid og sted: 4. juni 2016 14:00 - 16:00, Gamle festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

Professor Hans Petter Graver belyser i foredraget "Dommernes krig" norske og tyske dommeres innsats for, og mot, nasjonalsosialismen.

Tid og sted: 21. mai 2016 14:00, Gamle festsal, Universitetet i Oslo, Karl Johans gate

Litteraturen om 2. verdenskrig har ofte framstilt jødene som passive ofre. I disse fortellingene er kvinnene som regel fraværende. Siden de norsk-jødiske kvinnene ikke ble arrestert under krigens første del, kan man spørre om det ga dem et visst handlingsrom. Ved Irene Levin, professor emerita ved HiOA.

Tid og sted: 9. apr. 2016 14:00, Gamle festsal, Karl Johans gate

Motstandsmannen Ragnar Ulstein ser tilbake på krigsårene. Hvilke valg tok han selv den gang? Hvilken betydning og hvilke konsekvenser fikk innsatsen hans? Hva har vært drivkreftene i hans forfatterskap.   

Tid og sted: 13. feb. 2016 14:00 - 15:30, Gamle festsal, Karl Johans gate 47

Lørdagsforelesning ved professor emeritus Hans Fredrik Dahl, UiO. Oppgjøret med NS-medlemmer og landssvikere etter 1945 er den største offentlige utrenskingen som noen gang er foretatt i Norge.