Støtte til arrangementer

I forbindelse med at Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019, der UiO er samarbeidspartner, utlyses en intern pott med midler til arrangementsstøtte.

Arrangementene det søkes om midler til, må i tema og form passe for Miljøhovedstadsåret.

Hvem kan søke?

Både ansatte og studenter tilknyttet UiO kan søke om støtte, men søknaden må forankres på en enhet på UiO eller hos en studentorganisasjon eller -forening.

Hva kan det søkes støtte til?

Det kan søkes om støtte til alt fra fagkonferanser til populærvitenskapelige seminar til f.eks. formidlingsaktiviteter rettet mot barn og unge- her vil vi oppfordre til kreativitet! UiO vil prioritere å støtte åpne arrangement som kan gi synlighet for UiOs studenter og forskere, og som henger tydelig sammen med minst én av UiOs kjerneaktiviteter: Utdanning, forskning, innovasjon og formidling.

Praktisk informasjon:

  • NB! Siste frist for å søke er 25 September 2019. 
  • Arrangementet må gjennomføres i 2019.
  • Det kan søkes om maksimalt 50 000 kroner per arrangement, total pott tilgjengelig er 200 000 kroner.
  • Utlysningen er løpende, men vi ber om at søknad sendes så fort som mulig, og minst én måned før arrangementet skal finne sted.
  • UiO må være hovedarrangør, men det kan gjerne være andre medarrangører dersom det er hensiktsmessig.
  • Den enkelte enhet/organisasjon/forening kan ikke regne med å motta støtte til mer enn ett arrangement, og det kan være nødvendig med en intern prioritering på enhetene før søknad sendes inn.
  • For å søke, fyller man ut søknadsskjemaet nedenfor med informasjonen som er nødvendig for å få registrert arrangementet i Miljøhovedstads-programmet. Skjemaet sendes per epost til h.r.standal@energi.uio.no.
  • Sammen med søknadsskjemaet må det leveres et enkelt budsjett som tydelig viser hvor mye man søker om og hvordan pengene er tenkt brukt. Eventuell støtte fra andre kilder, egenandeler etc. må også fremkomme.  

Last ned søknadsskjema

Arrangementene som får støtte blir profiliert på UiOs nettside for Miljøhovedstadsåret.

UiOs arbeidsgruppe for Miljøhovedstartsåret vil dessuten prøve å få samtlige støttede tiltak inn i det offisielle programmet.

Publisert 28. feb. 2019 12:43 - Sist endret 29. aug. 2019 10:22