English version of this page

Rektors utfordring 2019

UiO må redusere sitt klimafotavtrykk. Nå inviteres du til å komme med din idé til hvordan dette kan gjøres. Du kan vinne 10 000 kroner. 

Send inn din idé

UiO har utarbeidet et klimagassregnskap for 2018 og inviterer alle studenter til å sende inn sin idé til hvordan UiOs klimafotavtrykk kan reduseres. 1.-3. plass premieres med 10 000 kroner. 4.-10.plass premieres med 3 000 kroner. Frist for innlevering av idé er 15. november 2019. Vinnerne presenteres i desember 2019. 

Ta utgangspunkt i UiOs klimagassregnskap, beskriv din idé og hvordan din løsning bidrar til å redusere UiOs klimafotavtrykk.

  Få hjelp

  Trenger du hjelp til å utvikle din idé kan du ta kontakt med Insj UiO. Dette er et lavterskeltilbud til studenter som har en forretningsidé. Tjenestene er gratis for studenter og Insj UiO holder til i Forskningsparken. Høsten 2019 kan du også delta på egne idéutviklingsarrangementer i regi av Insj UiO.

  Start din idéutvikling

  UiO presenterte sitt klimagassregnskap 21.mai. Klimagassregnskapet viser hvordan 28 000 studenter og 6000 ansatte påvirker klimaet og hva som er kildene til UiOs klimafotavtrykk.

  Bedømmelseskriterier

  Følgende tre bedømmelseskriterier vil bli likt vektet:

  • mulig effekt (potensialet ideen har for å redusere UiOs klimafotavtrykk) •
  • graden av innovasjon (nye tilnærminger, eller ideer kombinert eller implementert på nye måter) •
  • bærekraft og skalering (sannsynligheten for at prosjekter kan bli implementert og benyttet av flest mulig)