Forsoning for framtiden

Hvilke utfordringer møter samer og kvener i dagens Norge?

ong Harald og dronning Sonja hilser på barnehagebarn med samedrakter i Slottsparken

Foto: Lise Åserud / NTB

Hvilke virkninger ser vi av norske myndigheters politikk overfor samene, kvenene og norskfinnene i dag? Er det fortsatt spor av fornorskningen? Og trenger vi tiltak for en fortsatt forsoning?

En egen sannhets- og forsoningskommisjon ble i 2018 opprettet for å jobbe for en anerkjennelse av samer og kvener/norskfinners erfaringer i møtet med norske myndigheter. Kommisjonen, som består av 12 medlemmer, avgir sin rapport i 2023. Hvorfor er en slik kommisjon nødvendig?

Program

  • Sannhet og forsoning på norsk: Hvorfor trenger vi denne kommisjonen og hva skal den kartlegge? Ved Anne Julie Semb, kommisjonsmedlem, professor ved Institutt for statsvitenskap og dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO.
  • Om flerspråklighet som ressurs. Ved Bente Ailin Svendsen, professor ved Senter for flerspråklighet (MultiLing - Senter for Fremragende Forskning), Det humanistiske fakultet, UiO.
  • Ung, urban og samisk: Ressurser og utfordringer i dagens Norge. Ved Aina Aslaksen, student, nestleder i Sametinget ungdomspolitiske utvalg og leder i SiOs studentforening Saemien studeenth Oslovisnie (SSO)/ Samiske studenter i Oslo. 
  • Ung, urban og kven: Ressurser og utfordringer i dagens Norge. Ved Elisabeth Seppola Simonsen, student og representant for Kvääninuoret-kvensk ungdomsorganisasjon.

Det åpnes for spørsmål fra salen.

Praktisk informasjon

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Vi setter pris på om du melder deg på i forkant.

Gå til påmelding

Servering av kaffe og bakverk.

Arrangementet holdes i Domus Bibliotheca, UiOs nye arena for dialog og formidling. Hvis du trenger heis eller annen tilrettelegging ved besøk, kontakt oss på db-sentrum@admin.uio.no.

Om Oslo Peace Days

Oslo kommune, Nobels Fredssenter, Det Norske Nobelinstitutt, PRIO og Universitetet i Oslo jobber med fred og menneskerettigheter på ulike måter.

Hver desember slår vi oss sammen og arrangerer Oslo Peace Days, en arena der alle inviteres til å diskutere og lære mer om disse viktige temaene.

Se fullt program for Oslo Peace Days 2022

Publisert 3. nov. 2022 06:24 - Sist endret 30. nov. 2022 11:29