English version of this page

Forskning

Vi har mange forskere og undervisere som jobber med LHBTQ-tematikk, kjønn og seksualitet, se oversikt

Her presenterer vi noen aktuelle forskningsprosjekter og forskergrupper med et skeivt perspektiv.

Det humanistiske fakultet

Det juridiske fakultet

 • Kjønnsidentitet og seksuell orientering i internasjonal og nasjonal rett
  Institutt for offentlig rett
  Prosjektet tar utgangspunkt i situasjonen til mennesker som ikke passer inn i den tradisjonelle tokjønnsmodellen. Fokuset settes på retten til rettslig identitet, retten til helse og retten til verdighet, integritet og selvbestemmelse.
  • Prosjektet er avsluttet, men videreføres gjennom bokprosjektet «LHBTI personers rett til anerkjennelse, selvbestemmelse og likhet» ledet av Anne Hellum og Anniken Sørlie.
  • PhD kandidat Anniken Sørlie var tilknyttet prosjektet med avhandlingen The right to gender identity – a grounded life cycle perspective som fikk i 2019 H.M. Kongens gullmedalje for er tilgjengelig på nettet, følg lenken over.
 • May-Len Skilbrei, instituttleder ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, har de siste ti årene jobbet med spørsmål om migrasjon, kjønn og innvandringspolitikk. Hun har ledet eller deltatt i forskningsprosjekter om returmigrasjon, irregulær migrasjon, ekteskapsmigrasjon og norsk innvandringspolitikk. Hennes nåværende forskning dreier seg først og fremst om seksuell vold som politikkfelt og rettsområde. 

Det medisinske fakultet

 • Biomedikalisering
  Dette prosjektet er delt i fem delprosjekter og ser på fire relaterte historier om sykdom og makt. Delprosjektene vil videre bli integrert i en bredere studie om krysningen av biomedikalisering og sosialmedisin. Ph.d.-kandidat Ketil Slagstad er tilknyttet denne gruppen med delprosjektet «Biomedicalization of Transgender: Sex and Gender in Postwar Medicine».

 • Frivillig organisering mot HIV blant homofile menn i Tanzania
  Institutt for helse og samfunn
  Dette entografiske prosjektet undersøker oppstarten av frivillige organisasjoner som arbeider mot HIV blant homofile menn i Tanzania. Ved å involvere mennene det angår, forsøker vi å beskrive, forstå og lære av hvordan aktivisme mot HIV starter, engasjerer og blir oppfattet. Kåre Moen er en sentral forsker i dette prosjektet.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Det teologiske fakultet

 • Autoritative tekster og deres resepsjon (ATTR-Research Group, ATTR Research School)
  ATTR samler stipendiater og forskere som forsker på autoritative tekster i bred forstand, fra rettslige og religiøse til kulturelle og litterære tekster, med et særlig fokus på tverrfaglig arbeid med teori og metode. ATTR er en nasjonal forskerskole som UiO er versinstitusjon for, og som også har en forskergruppe ved Det teologiske fakultet.
  • Ph.d.- kandidat Andreas Ihlang Berg er tilknyttet denne gruppen med prosjektet «Same sex marriage as assimilation or equality through difference: A Queer Theological discourse on intimate relationships.»

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

Publisert 28. mai 2018 12:40 - Sist endret 17. sep. 2020 11:35