English version of this page

Pride House: Masker og motstand - Den homofile og media fra 1940 til i dag

OsloMet-forsker Anders Gjesvik og tidligere UiO-forsker Hans Wiggo Kristiansen belyser det komplekse forholdet mellom den homofile og media gjennom de siste 80 år. Hvordan var det å leve under slike forhold? Hvilke strategier ble valgt i den private sfære og organisatorisk? Hvordan fremstår så de homofile i media i dag? Etter presentasjonene leder Turid Eikvam, tidligere kontorsjef ved UiO og mangeårig medlem av Løvetann-redaksjonen, en dialog mellom innlederne og publikum.

Bildet kan inneholde: Ansikt, Panne, Ansiktsuttrykk, Hake, Nese.
Fra venstre: Turid Eikvam, Anders Gjesvik og Hans Wiggo Kristiansen vil gi oss et spennende innblikk i hvordan homofile ble framstilt i media fra 1940 fram til i dag. Fotomontasje: UiO

«Fra ansiktsløs skurk til synlig helt» med Anders Gjesvik

På 1950-tallet ble den homofile mannen fremstilt i avisene som en pervers person som forførte ungdommen til å bli homofil. Kvinnene ble oversett. Dette innlegget handler om hvordan den homofile i media utviklet seg fra skurk til offer og til slutt helt, og hvordan homofile i dag i avisene kjemper seg i mellom om hva det er å være homofil.

«Masker og motstand» med Hans Wiggo Kristiansen

Med utgangspunkt i en lang rekke intervjuer og søk i historiske arkiver, tar dette innlegget for seg hvordan homofile og lesbiske likevel klarte å skape seg levelige liv i Norge i tiårene rundt andre verdenskrig – gjennom blant annet diskresjon, nettverk og det som kan kalles maskert motstand.

Dialog mellom innlederne og publikum

Om innlederne

Anders Gjesvik er lektor i journalistikk ved OsloMet – storbyuniversitetet og forsker på hvordan homofile blir fremstilt i mediene.

Hans Wiggo Kristiansen er sosialantropolog og har skrevet doktorgrad basert på eldre homo- og bifile menns livshistorier. Han har også skrevet boka Masker og motstand. Diskré homoliv i Norge 1920-1970 som blant annet omhandler den begynnende homo-organiseringen i Norge på 1950- og 1960 tallet.

Ordstyrer

Turid Eikvam (skeivtarkiv.no), aktivist, mangeårig medlem av redaksjonen i tidsskriftet Løvetann og primusmotor for nettverk for forskning om homoseksualitet og tidligere kontorsjef ved UiO

Publisert 8. juni 2018 09:09 - Sist endret 29. mai 2019 14:28