Reformasjonen 1517-2017

Reformasjonen 1517-2017. Illustrasjon med Martin Luther

I 2017 markeres internasjonalt 500-årsjubileet for den lutherske reformasjonen. I anerkjennelsen av den brede samfunnsbetydningen reformasjonen har hatt, arrangerer UiO en tverrfakultær seminarrekke med oppstart den 12. januar 2017. 

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Om reformasjonen

Reformasjonen var fra begynnelsen i 1517 uløselig knyttet til universiteter. Den startet med Martin Luthers kritiske bibelstudier ved Universitetet i Wittenberg. Resultatet ble en radikal utfordring av den katolske kirkes kunnskapshegemoni.

Ny kunnskap fikk plass, og gamle universiteter ble reformert i tråd med protestantiske kunnskapsidealer. Reformasjonen stimulerte også nasjonale skriftspråk og skoler og utdanning for bredere lag av folket. Den var en kulturrevolusjon som førte med seg både teologiske, juridiske, sivile og politiske endringer.

Blogg om reformasjonen