Arrangementer

Tidligere

Tid og sted: 11. feb. 2017 13:0015:00, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

I 2017 markeres internasjonalt 500-årsjubileet for den lutherske reformasjonen. I anerkjennelsen av den brede samfunnsbetydningen reformasjonen har hatt, arrangerer UiO en tverrfakultær seminarrekke. 11. februar settes fokuset på reformasjonen, statskirke og skole.

Tid og sted: 4. feb. 2017 13:0015:00, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

I 2017 markeres internasjonalt 500-årsjubileet for den lutherske reformasjonen. I anerkjennelsen av den brede samfunns-betydningen reformasjonen har hatt, arrangerer UiO en tverr-fakultær seminarrekke. 4. februar settes fokuset på reformasjon, rett og religion.

Tid og sted: 28. jan. 2017 13:0015:00, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

I 2017 markeres internasjonalt 500-årsjubileet for den lutherske reformasjonen. I anerkjennelsen av den brede samfunns-betydningen reformasjonen har hatt, arrangerer UiO en tverr-fakultær seminarrekke. 28. januar settes fokuset på reformasjonen og de humanistiske fagene.

Tid og sted: 21. jan. 2017 13:0015:00, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

I 2017 markeres internasjonalt 500-årsjubileet for den lutherske reformasjonen. I anerkjennelsen av den brede samfunns-betydningen reformasjonen har hatt, arrangerer UiO en tverr-fakultær seminarrekke. 21. januar settes fokuset på reformasjon og teologi.

Tid og sted: 12. jan. 2017 14:0017:00, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gate 47

The reformation was from its beginning in 1517 intimately connected to the universities. Critical readings and new hegemonies of knowledge paved the way for a cultural revolution that changed theology, law, education, as well as civil and political systems.

Tid og sted: 7. nov. 2016 12:1514:00, Auditorium 2, Georg Sverdrups hus

En av Europas ledende tidlig nytids historikere, Heinz Schilling, besøker Oslo i anledning lanseringen av den norske oversettelsen av hans store Luther-biografi “Martin Luther. Rebell i en brytningstid”.