Energi: Relevante UiO-forskere

Her er en oversikt over forskerne som kan uttale seg om temaer som handler om energi.

Navn Tittel Fag Relevante fagfelt
Anders Elverhøi Professor Geofag Energi, miljø, naturkatastrofer
Unni Olsbye Professor, leder Senter for innovative naturgassprosesser og -produkter Kjemi Metall/bærerkatalyse, naturgassomdanning og petrokjemiske prosesser
Truls Norby Professor Kjemi Materialer, brenselceller, hydrogenteknologi og CO2-fangst og -lagring
Helmer Fjellvåg Professor Kjemi Solceller, batterier og andre energimaterialer
Ola Nilsen Professor Kjemi Batterier og solceller
Vebjørn Bakken Leder for UiO: Energi Kjemi Solcellebaserte mini-grid, elektrifisering på landsbygda
Fred Espen Benth Professor Matematikk Matematisk finansteori: Energifinans, risikoanalyse
John Grue Professor Matematikk Offshore vindenergi, bølge-energi, margin hydrodynamikk
Ole Martin Løvvik Professor II Fysikk Strukturfysikk, fornybar energi, materialer for fornybar energi
Hans Christian Bugge Professor emeritus JUS Mijlørett, forvaltningsrett, naturressursrett
Knut Kaasen Professor JUS Energirett, kontrakter
Tanja Winther Førsteamanuensis Sosialantropologi Sosiale dimensjoner ved energibruk og utvikling av energisystemer, inkludert kjønn, fattigdomsreduksjon og bærekraftig utvikling
Henrik Bjørnebye Førsteamanuensis JUS Energirett, petroleumsrett
Christina Voigt Professor JUS Klimarett
Catherine Banet Førstemanuensis JUS Energirett. Petroleumsrett. Miljørett. EU-rett. EØS-rett. Naturressursrett.  Fornybar energi.
Ivar Alvik Professor JUS Petrolleumsrett. Sjøreett.
Daniel Arnesson Stipendiat JUS Internasjonale og nasjonale aspekter av miljö- og energirett. Forholdet mellom lov og utvikling.
Jon Hovi Professor Statsvitenskap Internasjonal klima-  og energipolitikk
Arild Underdal Professor og leder Senter for forskning om miljøvennlig energi (Cicero) Statsvitenskap Internasjonal klima-  og energipolitikk
Kirsten Ulsrud Stipendiat Sosiologi og samfunnsgeografi Miljø og utvikling, Bærekraftig tilpasning til klimaendringer, Fattigdomsreduksjon og teknologiforandring
Klaus Magnus Johansen Leder for Senter for material- og nanovitenskap Materialvitenskap Halvledende materialer/halvlederfysikk
Per-Anders Hansen Forsker Materialvitenskap Solceller
Kristian Breivik Kvamme Stipendiat Materialvitenskap Batterier
Katja Sverdlilje Stipendiat Materialvitenskap Batterier
Rolf Vogt Professor Kjemi Miljøeffekter av karbonfangst, effekter av utslipp av fossilt brensel. Biokull. Asia.
Sabrina Sartori Førsteamanuensis Materialvitenskap Fornybar energi. Batterier. Hydrogenlagring. Energilagring. Power grid.
Jon Petter Omtvedt Professor Kjemi Radioaktiv stråling, stråleskade, strålefare, radiokjemi i industri, kjernekraftulykker, supertunge grunnstoffer, stråleterapi
Dag Øystein Eriksen Forsker Kjemi Radioaktiv stråling, radiokjemi i industri, miljøkjemi
Josefine Helene Krogh Selj Førsteamanuensis Fysikk Solceller. Fornybare energisystemer i bygg.
Torbjørn Skauli Professor II Fysikk Optikk, lys, kameraer, bildesensorer.
Erik Marstein Professor II Fysikk Solenergi. Solcelleteknologi.
Josef Noll Professor IoT og informasjonssikkerhet Bærekraftige infrastrukturer og digitalisering

Under arbeid

Tips oss dersom du vet om andre navn som burde stå på denne listen.

Flere ekspertlister

Lister over forskere i relasjon til andre temaer

Pressekontakt

Pressekontakter UiO

Publisert 21. nov. 2018 10:02 - Sist endret 11. nov. 2019 14:27