Valg til Europaparlamentet 2019: relevante UiO-forskere

Europaparlamentsvalget 2019 er kanskje det viktigste noensinne, og holdes fra 23. til 26. mai 2019 i alle medlemslandene i EU. Storbritannia deltar også. Vil EU-skeptiske partier få størst oppslutning? Hva kan utfallet av valget bety for unionen? Her er noen av UiOs eksperter på temaet.

Fag Ekspertfelt Navn Tittel Tlf
Europaforskning

Europeisk integrasjon, demokrati, deliberasjon og legitimitet

Erik Oddvar Eriksen

Professor og senterleder 90958187
Europaforskning

Europeisk integrasjon, demokrati, deliberasjon og legitimitet, populisme.

Leder Horisont2020-prosjektet EU3D om fremtiden til politisk integrasjon i Europa.

John Erik Fossum Professor 22858881
 Europaforskning

Europeisk integrasjon, valg, demokrati og legitimitet, samt politiske partier i Europaparlamentet, britisk politick og Storbritannias forhold til EU.

Leder Horisont2020-prosjektet PLATO om hvordan EU er påvirket av siste års kriser, og NFR-prosjektet BENCHMARK om Brexit.

Christopher Lord

Professor 22858732
ARENA Senter for EuropaforskningARENA Senter for EuropaforskningARENA Senter for EuropaforskningEuropaforskning Europaparlamentet, lobbyisme, representasjon, legitimitet. Hans nylige arbeider inkluderer en utfyllende studie av lobbyvirksomhet i Europaparlamentet (med David Coen). Alexander Katsaitis Postdoktor 22858861
ARENA Senter for EuropaforskningEuropaforskning Felles europeisk offentlighet. Politisk kommunikasjon og offentlige kommunikasjonsstrategier i transnasjonale organisasjoner, nettmedier og deres innflytelse på politikk særlig i forhold til EU, globalisering og politisk aktivisme. Asimina Michailidou Forsker 22858706
Statsvitenskap Britisk politikk Øivind Bratberg Førstelektor 97625415
Statsvitenskap EU som politisk system, EUs internasjonale rolle, sikkerhets og forsvarspolitikk Janne Haaland Matlary Professor 92601389
Statsvitenskap EU, Europaparlamentet Bjørn Høyland Professor 22858598
Statsvitenskap EU,  Nasjonalisme og nasjonal identitet, nasjonalitetspolitikk Elisabeth Bakke Førsteamanuensis 22856643
Humaniora Rassemblement National (tidl. Front National), Emmanuel Macron, franske politiske partier, fransk politikk. Kjerstin Aukrust FørsteamanuensisFørsteamanuensis 97699488
Humaniora Skottland, Brexit, United Kingdom. Atle Wold Førsteamanuensis 22858350
Humaniora Baltikum, Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Romania, Bulgaria, Kroatis, og andre ikke-EU-land på Balkan. Eva Sarfi Universitetslektor 48143476
Humaniora Kroatia Stijn Vervaet Førsteamanuensis 22856710
Humaniora Tsjekkia Roar Lishaugen Førsteamanuensis 94813443
Humaniora Spania Cristina Gomez Baggethun Stipendiat 92323234
Humaniora Russland, nasjonalisme Geir Flikke Førsteamanuensis 99357278
Humaniora Polen Knut Andreas Grimstad Professor 48126303
Humaniora

Europeisk integrasjons historie; Europas historie etter 1945; fascisme i mellomkrigstiden og nyfascisme etter 1945; dagens høyrepopulisme og høyreradikalisme.

Elisabetta Cassina Wolf

Førsteamanuensis

48188068

Eksperter du savner her?

Tips oss dersom du vet om flere som burde stå på denne listen.

Flere ekspertlister

Lister over forskere i relasjon til andre temaer

Pressekontakt

Pressekontakter ved UiO

Publisert 21. mai 2019 13:15 - Sist endret 11. nov. 2020 12:49