Valg til Europaparlamentet 2019 - relevante UiO-forskere

Europaparlamentsvalget 2019 er kanskje det viktigste noensinne, og holdes fra 23. til 26. mai 2019 i alle medlemslandene i EU. Storbritannia deltar også. Vil EU-skeptiske partier få størst oppslutning? Hva kan utfallet av valget bety for unionen? Her er noen av UiOs eksperter på temaet.

Navn Tlf Tittel Sted Fagfelt

Erik Oddvar Eriksen

90958187 Professor og senterleder ARENA Senter for Europaforskning

Europeisk integrasjon, demokrati, deliberasjon og legitimitet

John Erik Fossum 22858881 Professor ARENA Senter for Europaforskning

Europeisk integrasjon, demokrati, deliberasjon og legitimitet, populisme.

Leder Horisont2020-prosjektet EU3D om fremtiden til politisk integrasjon i Europa.

Christopher Lord

22858732 Professor ARENA Senter for Europaforskning

Europeisk integrasjon, valg, demokrati og legitimitet, samt politiske partier i Europaparlamentet, britisk politick og Storbritannias forhold til EU.

Leder Horisont2020-prosjektet PLATO om hvordan EU er påvirket av siste års kriser, og NFR-prosjektet BENCHMARK om Brexit.

Alexander Katsaitis 22858861 Postdoktor ARENA Senter for EuropaforskningARENA Senter for EuropaforskningARENA Senter for EuropaforskningARENA Senter for Europaforskning Europaparlamentet, lobbyisme, representasjon, legitimitet. Hans nylige arbeider inkluderer en utfyllende studie av lobbyvirksomhet i Europaparlamentet (med David Coen).
Asimina Michailidou 22858706 Forsker ARENA Senter for EuropaforskningARENA Senter for Europaforskning Felles europeisk offentlighet. Politisk kommunikasjon og offentlige kommunikasjonsstrategier i transnasjonale organisasjoner, nettmedier og deres innflytelse på politikk særlig i forhold til EU, globalisering og politisk aktivisme.
Øivind Bratberg 97625415 Førstelektor Institutt for statsvitenskap Britisk politikk
Janne Haaland Matlary 92601389 Professor Institutt for statsvitenskap EU som politisk system, EUs internasjonale rolle, sikkerhets og forsvarspolitikk
Bjørn Høyland 22858598 Professor Institutt for statsvitenskap EU, Europaparlamentet
Elisabeth Bakke 22856643 Førsteamanuensis Institutt for statsvitenskap EU,  Nasjonalisme og nasjonal identitet, nasjonalitetspolitikk
Kjerstin Aukrust 97699488 FørsteamanuensisFørsteamanuensis Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Rassemblement National (tidl. Front National), Emmanuel Macron, franske politiske partier, fransk politikk.
Atle Wold 22858350 Førsteamanuensis Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språkInstitutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Skottland, Brexit, United Kingdom.
Eva Sarfi 48143476 Universitetslektor

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Baltikum, Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Romania, Bulgaria, Kroatis, og andre ikke-EU-land på Balkan.
Stijn Vervaet 22856710 Førsteamanuensis

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Kroatia
Roar Lishaugen 94813443 Førsteamanuensis

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Tsjekkia
Cristina Gomez Baggethun 92323234 Stipendiat

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Spania
Geir Flikke 99357278 Førsteamanuensis

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Russland, nasjonalisme
Knut Andreas Grimstad 48126303 Professor Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språkInstitutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Polen
Elisabetta Cassina Wolf 48188068

Førsteamanuensis

Institutt for arkeologi, konservering og historie

Europeisk integrasjons historie; Europas historie etter 1945; fascisme i mellomkrigstiden og nyfascisme etter 1945; dagens høyrepopulisme og høyreradikalisme.

 

Tips oss dersom du vet om flere som burde stå på denne listen.

Flere ekspertlister

Lister over forskere i relasjon til andre temaer

Pressekontakt

Pressekontakter ved UiO

Publisert 21. mai 2019 13:15 - Sist endret 3. des. 2019 10:34