Livsvitenskap: Relevante UiO-forskere

Liste over forskere med relevante fagfelt i forbindelse med fagområdet livsvitenskap.

Bioinformatikk

Fag Ekspertfelt Navn Tittel
Bioinformatikk Bioinformatikk, algoritmer, parallellisering, sekvenser, DNA, protein Torbjørn Rognes Professor
Bioinformatikk   Eivind Hovig Professor
Bioinformatikk   Ole Christian Lingjærde Professor
Bioinformatikk   Jon K. Lærdahl Forsker
Bioinformatikk   Alexander Johan Nederbragt Førsteamanuensis II
Bioinformatikk 3D Genomikk Jonas Paulsen Førsteamanuensis
Informatikk Kroppsradar Tor Sverre Lande Professor
Informatikk Mikroimplantater Philipp Häfliger Førsteamanuensis
Informatikk Medisinsk bioinformatikk Geir Kjetil Sandve Førsteamanuensis

Biologi/bioteknologi

Fag Ekspertfelt Navn Tittel
Bioteknologi

Cellulær signalregulering i immunsystem; hjerte og fettvev; immunmodulering
og immunterapi i kreft og immunsvikt- sykdommer; tumor-immunologi

Kjetil Tasken Professor

Biologi, evolusjon, økologi

En lang rekke studier knyttet blant annet til dyr og fuglers demografi knyttet til klimatiske variasjoner Nils Christian Stenseth

Professor

Biologi Genomets dynamikk og evolusjon i lys av økologiske og miljømessige tilpasninger hos ulike organismer. Kartlegging (sekvensering) av genomer Kjetill Sigurd Jakobsen Professor
Biologi   Kamran Shalchian-Tabrizi Professor

Biostatistikk

Fag Ekspertfelt Navn Tittel
Statistikk Statistikk i epidemiologi og klinisk forskning. Statistikk og årsakssammenheng.

Odd Aalen

Professor
Statistikk Genomikk og "Big data" Arnoldo Frigessi Professor
Statistikk Genomikk og statistiske metoder for big data Ingrid Glad Professor
Statistikk Statistikk med applikasjoner mot biologi (økologi/evolusjon) Geir Storvik Professor
Statistikk Biostatistikk Magne Thoresen Professor
Statistikk Biostatistikk. Marit Veierød Professor
Statistikk Case-control studies, medisinske data Sven Ove Samuelsen Professor

Farmasi

Fag Ekspertfelt Navn Tittel
Farmasi   Henrik Schultz Instituttleder
Farmasi Nanoteknologi og legemidler, bioadhesjon, biopolymerer, liposomer Marianne Hiorth Professor
Farmasi Livsvitenskap, bionanoteknologi, bioadhesjon, biopolymerer Sverre Arne Sande Professor
Farmasi Mikrobiologi, molekylærbiologi Anne-Brit Kolstø Professor
Farmasi Mikrobiologi, bioinformatikk, molekylærbiologi, evolusjon, bioteknologi, genomer, DNA sekvensering, biofilm, matforgiftning Ole Andreas Løchen Økstad Førsteamanuensis
Farmasi Mikrobiologi, Dynamisk genomikk, Vibrio cholerae, Francisella, Patogener, Virulens, Kolera, Francisellose, Bakteriofager, Toksiner, Intracellulære bakterier Hanne Cecilie Winther-Larsen Førsteamanuensis
Farmasi Legemidler, farmakologi Harald Thidemann Johansen Professor
Farmasi Legemidler, farmakologi Hege Thoresen Professor
Farmasi Klinisk farmasi Hege Salvesen Blix Professor II
Farmasi

Legemiddelbruk/feilbruk, innvandrerhelse (Diabetes), kopimedisiner, legemidler og eldre

Else-Lydia Toverud

Professor
Farmasi

Farmakoepidemiologi, sikkerhet og bruk av legemidler ved graviditet og amming

Hedvig Nordeng

Professor
Farmasi Naturprodukter, ekstrakter, fenoler Helle Wangensteen Førstemanuensis
Farmasi Naturprodukter, ekstrakter, karbohydrater Anne Berit C. Samuelsen Førstemanuensis
Farmasi Legemidler, innovasjon, utvikling av legemidler Jo Klaveness Professor
Farmasi Legemidler, naturprodukter, organisk syntese Trond Vidar Hansen Professor
Farmasi Legemidler, innovasjon, utvikling av legemidler Pål Rongved Professor II
Farmasi

Legemiddelanalyse, analytisk kjemi, kromatografi

Stig Pedersen-Bjergaard Professor
Farmasi

Legemiddelanalyse, LC/MS, bioanalyse

Leo Reubsaet

Professor

Fysikk

Fag Ekspertfelt Navn Tittel
Fysikk Biofysikk, radiobiologi, hypoksi, vekstregulering, kreftceller, strålevern Erik O. Pettersen Professor
Fysikk Biologiske effekter av stråling med lav doserate,
både i kreft- og i
strålevern-sammenheng
Nina Frederike Edin Postdoktor
Fysikk Medisinsk fysikk, strålingsfysikk, kreft, stråleterapi, diagnostikk, strålebiologi, partikkel(proton)terapi, digital bildeanalyse (PET, CT, MR) Erik Malinen Professor
Fysikk

Strålingsfysikk, strålingsbiofysikk, medisinsk fysikk, magnetisk resonans, strålingsdosimetri

Einar Sagstuen Professor
Fysikk

Strålingsinduserte endringer i DNA-molekylet,  strålingsdosimetri, risiko og helseeffekter av lave doser ioniserende stråling, strålevern

Eli Olaug Hole Professor
Fysikk

Biologisk vevs passive elektriske egenskaper (bioimpedans)

Ørjan Grøttem Martinsen Professor
Fysikk

Beregningsorientert fysikk i hjerneforskningssenteret Cinpla

Anders Matlthe-Sørensen Professor
Fysikk Beregningsorientert fysikk i DNA-modellering og hjerneforskningssenteret Cinpla. Morten Hjorth-Jensen Professor
Fysikk Stråleterapi, diagnostikk, strålingsbiologi Taran Paulsen Hellebust Førsteamnuensis II
Fysikk Hjerneforskning Gaute Einevoll Professor II
Fysikk MR, medisinsk diagnostikk Atle Bjørnerud Professor II

Helseøkonomi

Fag Ekspertfelt Navn Tittel
Helseøkonomi Norsk helsevesen, økonomisk evaluering Hans Olav Melberg Førsteamanuensis

Juss

Fag Ekspertfelt Navn Tittel
Juss Genetiske data, big data Anne Kjersti Befring Førsteamanuensis
Medisinsk etikk og juss Persontilpasset medisin, bioteknologirett, gener og lovregulering Heidi Beate Bentzen Stipendiat

Kjemi

Fag Ekspertfelt Navn Tittel
Kjemi Generell kjemi, stoffers kjemiske egenskaper, spektroskopi, kjemiske reaksjoner Einar Uggerud Professor
Kjemi Kjemiens teoretiske grunnlag, kjemisk binding, modellering og simulering av molekyler og kjemiske reaksjoner Trygve Helgaker Professor
Kjemi Elektrokjemi og elektrolyse, batterier, kjemi og fornybar energi, brenselceller, hydrogen som energikilde, materialers elektriske egenskaper Truls Norby Professor
Kjemi Kjernereaksjoner, isotoper, radioaktivitet, atomkjerner og stråling, nukleærmedisin og stråleterapi Jon Petter Omtvedt Professor
Kjemi

Positron emisjonstomografi (PET), kjemisk nevrovitenskap, radioaktivitet i livsvitenskap og medisin, diagnostikk avbildning, radiofarmasøytisk kjemi

Patrick Riss Førsteamanuensis
Kjemi

Naturgass, petrokjemi, foredling av naturgass og råolje, karbonsyklus, fossile brensler og bærekraftig energiproduksjon, foredling av fossile brensler, katalyse

Unni Olsbye Professor
Kjemi Materialkjemi, uorganisk kjemi, kjemi på overflater, batterier Ola Nilsen Professor
Kjemi Organisk kjemi, katalyse Mats Tilset Professor
Kjemi

Kjemiske separasjonsteknikker, måling av biologiske stoffer i lave konsentrasjoner

Steven Wilson Førsteamanuensis
Kjemi Polymerkjemi, biologiske anvendelser av polymerer Bo Nystöm Professor
Kjemi

Miljøkjemi, biogeokjemi, eutrofiering, vannforurensing, jordkjemi, miljøanalyse, klima og miljø, naturlig løst organisk materiale, Kina og miljø, sur nedbør, tungmetaller

Rolf Vogt Professor
Kjemi

Myke materialer, polymerer, nanomedisin, biomedisinske og nanoteknologiske anvendelser av polymerer, nøytron- og synkrotronspredning, storskalafasiliteter

Reidar Lund Førsteamanuensis
Kjemi Generelle henvendelser, organisasjon, forskning Jo Døhl Instituttleder
Kjemi Strukturbestemmelse av biomolekyler, krystallografi, generell kjemi, undervisning i kjemi Carl-Henrik Gørbitz Professor/direktør UiO:Livsvitenskap
Kjemi

Kjemiske separasjonsteknikker, måling av biologiske stoffer i lave konsentrasjoner

Elsa Lundanes Professor

Medisin

Fag Ekspertfelt Navn Tittel
Medisin Kreftbiomedisin, cellebiologi Harald Stenmark Professor
Medisin Basal kreftforskning innen regulering av cellesyklus, celledød og DNA-skade Heidi Kiil Blomhoff Professor
Medisin Kreft Johanna Olweus Professor II
Medisin Generell og molekylær embryologi, hjernens utvikling og evolusjon, nevrofysiologi og nevrale nettverk, stamceller Joel Glover Professor
Medisin Stamceller Philippe Collas Professor
Medisin Genomdynamikk og patogene mikroorganismer Tone Tønjum Professor
Medisin Immunologi, autoimmunitet, cøliaki Ludvig Sollid Professor
Medisin Immunsystemet rolle ved sykdommer i luftveier og tarm, allergiforskning Frode Lars Jahnsen Professor II
Medisin Autoimmune sykdommer, kreft, vaksiner, immunologi Bjarne Bogen Professor
Medisin Molekylær ernæring, næringsstoffer, livsstilssykdommer, energibalanse Hilde Nebb Professor
Medisin Biostatistikk, genetikk og epidemiologi, kreft Arnoldo Frigessi Professor
Medisin Epidemiologi. UV og hudkreftrisiko Marit Veierød Professor
Medisin Ernæring, aterosklerose/lipider Kjetil Retterstøl Professor
Medisin Immunologi, mikroskopisk anatomi, molekylærbiologi Erik Dissen Professor
Medisin Biokjemi, membrantransport og autofagi Anne Simonsen Professor
Medisin Molekylær immunologi, immungenetikk, autoimmune sykdommer Anne Spurkland Professor
Medisin Nevroinformatikk, dataintegrering og håndtering av store mengder data, nevrale nettverk, digitale hjerneatlas Jan Bjålie Professor
Medisin Molekylærbiologi, brystkreft, genomvide analyser, genomikk, personifisert medisin Anne-Lise Børresen-Dale Professor II
Medisin Human/medisinsk genetikk og epigenetikk Dag Erik Undlien Professor
Medisin Brystkreft, molekylærbiologi, biostatistikk Vessela N. Kristensen Professor
Medisin Biokjemi: Stamcelleepigenetikk Arne Klungland Professor II
Medisin Mikrobiologi Magnar Bjørås Professor II
Medisin Translasjonsforskning innen psykoselidelser Ole A. Andreassen Professor
Medisin Hjerneforskning og etiologiske risikofaktorer ved psykoselidelse Ingrid Agartz Professor
Medisin Klinisk psykoseforskning-mekanismer Ingrid Melle Professor
Medisin Hvordan oppdage kreft tidlig Geir Hoff Professor II
Medisin Hvordan oppdage kreft tidlig Magnus Løberg Postdoktor
Medisin Hvordan oppdage kreft tidlig Lars Aabakken Professor II
Medisin

Fordøyelsessykdommer og immunologi

Knut Lundin Professor
Medisin Hvordan oppdage kreft tidlig Michal Filip Kaminski Forsker
Klinisk effektforskning Hvordan oppdage kreft tidlig, kolorektal kreft, screening Michael Bretthauer Professor
Klinisk effektforskning Hvordan oppdage kreft tidlig, mammografiscreening Mette Kalager Førsteamanuensis
Farmakologi Mekanismen bak epilepsi Camila Esguerra Førsteamanuensis

Medisinsk etikk

Fag Ekspertfelt Navn Tittel
Medisinsk etikk Etikk i helsetjenesten Reidun Førde Professor
Medisinsk etikk Bioteknologiens etikk, helseteknologi, medisinfilosofi Bjørn Hofmann Professor
Medisinsk etikk Forskningsetikk Søren Holm Professor
Medisinsk etikk

Grunnlagsetikk, etikk i helsetjenesten, bioetikk

Per Nortvedt Professor
Medisinsk etikk

Bioetikk, forskningsetikk, persontilpasset medisin, bioetikk og skjønnlitteratur/film

Jan Helge Solbakk

Professor
Medisinsk etikk

Forskningsetikk, etikk ved livets slutt

Lisbeth Thoresen Førsteamanuensis
Medisinsk etikk og juss Persontilpasset medisin, bioteknologirett, gener og lovregulering Heidi Beate Bentzen Stipendiat

Molekylær biovitenskap

Fag Ekspertfelt Navn Tittel
Molekylær biovitenskap Livsvitenskap generelt, genomikk, genregulering og genfunksjon Odd Stokke Gabrielsen Professor
Molekylær biovitenskap Molekylær immunologi og protein design Inger Sandlie Professor
Molekylær biovitenskap Generell fysiologi og nevrobiologi, muskelbiologi, treningsbiologi, forskningspolitikk Kristian Gundersen Professor
Molekylær biovitenskap Epigenetikk Ragnhild Eskeland Prosjektleder
Molekylær biovitenskap Fysiologi og cellebiologi Marianne Fyhn Førsteamanuensis
Molekylær biovitenskap Biokjemi, cellebiologi
Intercellulær transport
Kristian Prydz Professor
Molekylær biovitenskap Epigenetikk og celle-celle- kommunikasjon Reidunn B Aalen Professor
Molekylær biovitenskap   Pål Falnes Professor
Molekylær biovitenskap Molekylærbiologi, epigenetikk, planter, kromatin Paul Eivind Grini Professor
Molekylær biovitenskap   John Michael Koomey Professor

Odontologi

Fag Ekspertfelt Navn Tittel
Odontologi Immunologi, immunogenetikk, respirasjons infeksjon, Kranofacial biology, Epitelial kreft  Zlatko Dembic Professor
Odontologi Munnhulekreft, invasjon, migrasjon Magne Bryne Professor
Odontologi Oral anatomi; Tannutvikling; Emalje; Ekspresjon av gener og mikroRNA under tannutvikling Amer Selic Førsteamanuensis
Odontologi Fysiologi, cellebiologi, membrantransport, organogenese, aquaporiner, Sjögrens syndrom Hilde Galtung Professor
Odontologi Signaloverføring i nervesystemet, Hjernens stoffskifte, Fysisk aktivitet og hjernefunksjon, munnhulekreft, elektronmikroskopi Linda Hildegaard Bergersen Professor
Odontologi Immunologi, slimhinnebetennelse, oral kreftutvikling og prognose Trond Halstensen Professor
Odontologi Patologi, oral patologi, munnhulekreft Tine Sørland Førsteamanuensis
Odontologi mikrobiologi, klinisk periodonti (tannkjøttsykdommer) og periodontal mikrobiologi Morten Enersen Førsteamanuensis
Odontologi Forsvar mot infeksjon og immunregulering i munnhulen, periodontitt, oral lichen planus Karl Schenk Professor
Odontologi Molekylær mikrobiologi, streptokokkers genetikk og kompetanse, bakterielle signalsystemer, regulatoriske mekanismer, biofilm Fernanda Petersen Professor
Odontologi molekylærbiologi, cellebiologi, signal overføring Thomas Kuntziger Førsteamanuensis
Odontologi Molekylærbiolog, immunologi, cellevandring og adhesjon Hans-Christian Åsheim Instituttleder

Psykologi

Fag Ekspertfelt Navn Tittel
Kognitiv psykologi og nevrovitenskap Hvordan hjernen og våre kognitive evner utvikles i barndommen og endres i løpet av det voksne livsløpet, Alzheimers sykdom, selvregulering Anders Martin Fjell Professor
Kognitiv psykologi og nevropsykologi Forstå mekanismene for ulike typer endring i hjerne og kognisjon, hvorvidt og hvordan vi kan påvirke disse. Normal kognisjon, hjerne-atferdsforhold, biomedisinsk risiko, hukommelsesvansker, Alzheimers demens, og rusmiddeleksponering i fosterlivet Kristine Beate Walhovd Professor
Kognitiv psykologi og nevropsykologi Interaksjon mellom hjernehalvdelene. Utvikling av hjernestrukturer og -funksjoner gjennom livsløpet. Hørsel og tale. Rene Westerhausen Førsteamanuensis
Klinisk og kognitiv nevropsykologi Genetisk sårbarhet for å utvikle psykiske lidelser, depresjon, tanker og følelser, selvregulering, MS, smertetilstander Nils Inge Landrø Professor
Kognitiv psykologi og nevropsykologi Elektrofysiologi, ME, epilepsi, ADHD, proteser styrt av tankekraft, persepsjon, oppmerksomhet, hukommelse, motorikk Tor Endestad Førsteamanuensis
Kognitiv psykologi og nevropsykologi Kognitiv nevrogenetikk, effekter av genetisk variasjon på hjernens morfologi, fysiologi og kognitive funksjoner Thomas Espeseth Førsteamanuensis
Kognitiv psykologi og nevropsykologi Oppmerksomhet, visuell persepsjon (former, ansikt, romlige relasjoner, farger,) visuell hukommelse, mentale forestillinger (imagery), synestesi, illusjoner emosjoner (i ansikt og musikk), skjønnhet, øyebevelgeser og pupillometri

Bruno Laeng

Professor

Kognitiv psykologi og nevropsykologi NORMENT, nevrologisk skade / sykdom og nevropsykiatriske tilstander, kartlegging av hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner og intelligens Kjetil Sundet Professor

 

Eksperter du savner her?

Tips oss dersom du vet om flere som burde stå på denne listen.

Flere ekspertlister

Lister over forskere i relasjon til andre temaer

Pressekontakt

Pressekontakter ved UiO

Publisert 29. feb. 2012 14:17 - Sist endret 1. okt. 2021 10:00