Livsvitenskap: Relevante UiO-forskere

Liste over forskere med relevante fagfelt i forbindelse med fagområdet livsvitenskap.

Les mer om UiOs forskning på livsvitenskap

Molekylær biovitenskap

Navn Stilling Fag Relevante fagfelt
Odd Stokke Gabrielsen Professor Molekylær biovitenskap Livsvitenskap generelt, genomikk, genregulering og genfunksjon
Inger Sandlie Professor Molekylær biovitenskap Molekylær immunologi og protein design
Kristian Gundersen Professor Molekylær biovitenskap Generell fysiologi og nevrobiologi
muskelbiologi
treningsbiologi
forskningspolitikk
Ragnhild Eskeland Prosjektleder Molekylær biovitenskap Epigenetikk
Marianne Fyhn Førsteamanuensis Molekylær biovitenskap Fysiologi og cellebiologi
Kristian Prydz Professor Molekylær biovitenskap Biokjemi, cellebiologi
Intercellulær transport
Reidunn B Aalen Professor Molekylær biovitenskap Epigenetikk og celle-celle- kommunikasjon
Pål Falnes Professor Molekylær biovitenskap  
Paul Eivind Grini Professor Molekylær biovitenskap Molekylærbiologi, epigenetikk, planter, kromatin
John Michael Koomey Professor Molekylær biovitenskap  

Biologi/bioteknologi

Navn Stilling Fag Relevante fagfelt
Kjetil Tasken Professor, direktør Institutt for kreftforskning OUS Bioteknologi

Cellulær signalregulering i immunsystem
Hjerte og fettvev; Immunmodulering
og immunterapi i kreft og immunsvikt- sykdommer
Tumor-immunologi

Nils Christian Stenseth

Professor, faglig leder for Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis

Biologi/ evolusjon, økologi

En lang rekke studier knyttet blant annet til dyr og fuglers demografi knyttet til klimatiske variasjoner
Kjetill Sigurd Jakobsen Professor ved Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) og leder for CEES-noden av The Norwegian Sequencing Centre (NSC). Biologi Genomets dynamikk og evolusjon i lys av økologiske og miljømessige tilpasninger hos ulike organismer. Kartlegging (sekvensering) av
genomer.
Kamran Shalchian-Tabrizi Kamran Biologi  

Bioinformatikk

Navn Stilling Fag Relevante fagfelt
Torbjørn Rognes Professor, gruppeleder Bioinformatikk Bioinformatikk, algoritmer, parallellisering, sekvenser, DNA, protein
Eivind Hovig Professor, Dr. philos. Bioinformatikk  
Ole Christian Lingjærde Professor Bioinformatikk  
Jon K. Lærdahl Forsker Bioinformatikk  
Alexander Johan Nederbragt Førsteamanuensis II Bioinformatikk  
Jonas Paulsen Førsteamanuensis Bioinformatikk 3D Genomikk
Tor Sverre Lande Professor Informatikk Kroppsradar
Philipp Häfliger Førsteamanuensis Informatikk Mikroimplantater
Geir Kjetil Sandve Førsteamanuensis Informatikk Medisinsk bioinformatikk

Biostatistikk

Navn Stilling Fag Relevante fagfelt

Odd Aalen

Professor Statistikk  Statistikk i epidemiologi og klinisk forskning. Statistikk og årsakssammenheng.
Arnoldo Frigessi Professor Statistikk Genomikk og "Big data"
Ingrid Glad Professor Statistikk

Genomikk og statistiske metoder for big data
Geir Storvik Professor Statistikk Statistikk med applikasjoner mot biologi (økologi/evolusjon)
Magne Thoresen Professor Statistikk Biostatistikk
Marit Veierød Professor Statistikk Biostatistikk.
Sven Ove Samuelsen Professor Statistikk Case-control studies, medisinske data

Medisin

Navn Stilling Fag Relevante fagfelt
Harald Stenmark Professor, leder for senter for kreftbiomedisin Medisin Kreftbiomedisin, cellebiologi
Heidi Kiil Blomhoff Professor Medisin Basal kreftforskning innen regulering av cellesyklus, celledød og DNA-skade
Johanna Olweus Professor II Medisin Kreft
Joel Glover Professor, leder av Norsk stamcellesenter Medisin Generell og molekylær embryologi, hjernens utvikling og evolusjon, nevrofysiologi og nevrale nettverk, stamceller
Philippe Collas Professor Medisin Stamceller
Tone Tønjum Professor, leder for Centre for Molecular Biology and Neuroscience Medisin Genomdynamikk og patogene mikroorganismer
Ludvig Sollid Professor Medisin Immunologi, autoimmunitet, cøliaki
Frode Lars Jahnsen Professor II Medisin Immunsystemet rolle ved sykdommer i luftveier og tarm, allergiforskning
Bjarne Bogen Professor Medisin Autoimmune sykdommer, kreft, vaksiner, immunologi
Hilde Nebb Professor Medisin Molekylær ernæring, næringsstoffer, livsstilssykdommer, energibalanse
Arnoldo Frigessi Professor Medisin Biostatistikk, genetikk og epidemiologi, kreft
Marit Veierød Professor Medisin Epidemiologi. UV og hudkreftrisiko
Kjetil Retterstøl Professor Medisin Ernæring
Aterosklerose/lipider
Erik Dissen Professor Medisin Immunologi, mikroskopisk anatomi, molekylærbiologi
Anne Simonsen Professor Medisin Biokjemi, membrantransport og autofagi
Anne Spurkland Professor Medisin Molekylær immunologi, immungenetikk, autoimmune sykdommer
Jan Bjålie Professor - Institutt for medisinske basalfag Medisin Nevroinformatikk, dataintegrering og håndtering av store mengder data, nevrale nettverk, digitale hjerneatlas
Anne-Lise Børresen-Dale Professor II Medisin Molekylærbiologi, brystkreft, genomvide analyser, genomikk, personifisert medisin
Dag Erik Undlien Professor Medisin Human/medisinsk genetikk og epigenetikk
Vessela N. Kristensen Professor Medisin Brystkreft, molekylærbiologi, biostatistikk
Arne Klungland Professor II Medisin Biokjemi: Stamcelleepigenetikk
Magnar Bjørås Professor II Medisin Mikrobiologi
Ole A. Andreassen Professor Medisin Translasjonsforskning innen psykoselidelser
Ingrid Agartz Professor Medisin Hjerneforskning og etiologiske risikofaktorer ved psykoselidelse
Ingrid Melle Professor Medisin Klinisk psykoseforskning-mekanismer
Geir Hoff Professor II Medisin Hvordan oppdage kreft tidlig
Magnus Løberg Postdoktor Medisin Hvordan oppdage kreft tidlig
Lars Aabakken Professor II Medisin Hvordan oppdage kreft tidlig
Knut Lundin Professor Medisin

Fordøyelsessykdommer og immunologi

Michal Filip Kaminski Forsker Medisin Hvordan oppdage kreft tidlig
Michael Bretthauer Professor Klinisk effektforskning Hvordan oppdage kreft tidlig, kolorektal kreft, screening
Mette Kalager Førsteamanuensis Klinisk effektforskning Hvordan oppdage kreft tidlig, mammografiscreening
Camila Esguerra Førsteamanuensis Farmakologi Mekanismen bak epilepsi

Medisinsk etikk

Navn Stilling Fag Relevante fagfelt
Reidun Førde Professor Medisinsk etikk Etikk i helsetjenesten
Bjørn Hofmann Professor Medisinsk etikk Bioteknologiens etikk, helseteknologi, medisinfilosofi
Søren Holm Professor Medisinsk etikk Forskningsetikk
Per Nortvedt Professor Medisinsk etikk

Grunnlagsetikk, etikk i helsetjenesten, bioetikk

Jan Helge Solbakk

Professor Medisinsk etikk

Bioetikk, forskningsetikk, persontilpasset medisin, bioetikk og skjønnlitteratur/film

 Lisbeth Thoresen Førsteamanuensis Medisinsk etikk

Forskningsetikk, etikk ved livets slutt

Heidi Beate Bentzen Stipendiat Medisinsk etikk og juss Persontilpasset medisin, bioteknologirett, gener og lovregulering

Helseøkonomi

Navn Stilling Fag Relevante fagfelt
Hans Olav Melberg Førsteamanuensis Helseøkonomi Norsk helsevesen, økonomisk evaluering

Farmasi

Navn Stilling Fag Relevante fagfelt
Henrik Schultz Instituttleder Farmasi  
Marianne Hiorth Professor Farmasi Nanoteknologi og legemidler, bioadhesjon, biopolymerer, liposomer
Sverre Arne Sande Professor Farmasi Livsvitenskap, bionanoteknologi, bioadhesjon, biopolymerer
Anne-Brit Kolstø Professor Farmasi  Mikrobiologi, molekylærbiologi
Ole Andreas Løchen Økstad Førsteamanuensis Farmasi  Mikrobiologi, bioinformatikk, molekylærbiologi, evolusjon, bioteknologi, genomer, DNA sekvensering, biofilm, matforgiftning
Hanne Cecilie Winther-Larsen Førsteamanuensis Farmasi Mikrobiologi, Dynamisk genomikk, Vibrio cholerae, Francisella, Patogener, Virulens, Kolera, Francisellose, Bakteriofager, Toksiner, Intracellulære bakterier
Harald Thidemann Johansen Professor Farmasi Legemidler, farmakologi
Hege Thoresen Professor Farmasi Legemidler, farmakologi
Hege Salvesen Blix Professor II Farmasi Klinisk farmasi

Else-Lydia Toverud

Professor Farmasi

Legemiddelbruk/feilbruk, innvandrerhelse (Diabetes), kopimedisiner, legemidler og eldre

Hedvig Nordeng

Professor Farmasi

Farmakoepidemiologi, sikkerhet og bruk av legemidler ved graviditet og amming

Helle Wangensteen Førstemanuensis Farmasi Naturprodukter, ekstrakter, fenoler
Anne Berit C. Samuelsen Førstemanuensis Farmasi Naturprodukter, ekstrakter, karbohydrater
Jo Klaveness Professor Farmasi Legemidler, innovasjon, utvikling av legemidler
Trond Vidar Hansen Professor Farmasi Legemidler, naturprodukter, organisk syntese
Pål Rongved Professor II Farmasi Legemidler, innovasjon, utvikling av legemidler
Stig Pedersen-Bjergaard Professor Farmasi

Legemiddelanalyse, analytisk kjemi, kromatografi

Leo Reubsaet

Professor Farmasi

Legemiddelanalyse, LC/MS, bioanalyse

Psykologi

Navn Stilling Fag Relevante fagfelt
Anders Martin Fjell Professor Kognitiv psykologi og nevrovitenskap Hvordan hjernen og våre kognitive evner utvikles i barndommen og endres i løpet av det voksne livsløpet, Alzheimers sykdom, selvregulering
Kristine Beate Walhovd Professor Kognitiv psykologi og nevropsykologi Forstå mekanismene for ulike typer endring i hjerne og kognisjon, hvorvidt og hvordan vi kan påvirke disse. Normal kognisjon, hjerne-atferdsforhold, biomedisinsk risiko, hukommelsesvansker, Alzheimers demens, og rusmiddeleksponering i fosterlivet
Rene Westerhausen Førsteamanuensis Kognitiv psykologi og nevropsykologi Interaksjon mellom hjernehalvdelene. Utvikling av hjernestrukturer og -funksjoner gjennom livsløpet. Hørsel og tale.
Nils Inge Landrø Professor Klinisk og kognitiv nevropsykologi Genetisk sårbarhet for å utvikle psykiske lidelser, depresjon, tanker og følelser, selvregulering, MS, smertetilstander
Tor Endestad Førsteamanuensis Kognitiv psykologi og nevropsykologi Elektrofysiologi, ME, epilepsi, ADHD, proteser styrt av tankekraft, persepsjon, oppmerksomhet, hukommelse, motorikk
Thomas Espeseth Førsteamanuensis Kognitiv psykologi og nevropsykologi Kognitiv nevrogenetikk, effekter av genetisk variasjon på hjernens morfologi, fysiologi og kognitive funksjoner

Bruno Laeng

Professor

Kognitiv psykologi og nevropsykologi Oppmerksomhet, visuell persepsjon (former, ansikt, romlige relasjoner, farger,) visuell hukommelse, mentale forestillinger (imagery), synestesi, illusjoner emosjoner (i ansikt og musikk), skjønnhet, øyebevelgeser og pupillometri
Kjetil Sundet Professor Kognitiv psykologi og nevropsykologi NORMENT, nevrologisk skade / sykdom og nevropsykiatriske tilstander, kartlegging av hukommelse, oppmerksomhet, eksekutive funksjoner og intelligens

Odontologi

Navn Stilling Fag Relevante fagfelt
Zlatko Dembic Professor Odontologi Immunologi, immunogenetikk, respirasjons infeksjon, Kranofacial biology, Epitelial kreft 
Magne Bryne Professor Odontologi Munnhulekreft, invasjon, migrasjon
Amer Selic Førsteamanuensis Odontologi Oral anatomi; Tannutvikling; Emalje; Ekspresjon av gener og mikroRNA under tannutvikling
Hilde Galtung Professor Odontologi Fysiologi, cellebiologi, membrantransport, organogenese, aquaporiner, Sjögrens syndrom
Linda Hildegaard Bergersen Professor Odontologi Signaloverføring i nervesystemet, Hjernens stoffskifte, Fysisk aktivitet og hjernefunksjon, munnhulekreft, elektronmikroskopi
Trond Halstensen Professor Odontologi Immunologi, slimhinnebetennelse, oral kreftutvikling og prognose
Tine Sørland Førsteamanuensis Odontologi Patologi, oral patologi, munnhulekreft
Morten Enersen Førsteamanuensis Odontologi mikrobiologi, klinisk periodonti (tannkjøttsykdommer) og periodontal mikrobiologi
Karl Schenk Professor Odontologi Forsvar mot infeksjon og immunregulering i munnhulen, periodontitt, oral lichen planus
Fernanda Petersen Professor Odontologi Molekylær mikrobiologi, streptokokkers genetikk og kompetanse, bakterielle signalsystemer, regulatoriske mekanismer, biofilm
Thomas Kuntziger Førsteamanuensis Odontologi molekylærbiologi, cellebiologi, signal overføring
Hans-Christian Åsheim Instituttleder Odontologi Molekylærbiolog, immunologi, cellevandring og adhesjon

Fysikk

Navn Stilling Fag Relevante fagfelt
Erik O. Pettersen Professor Fysikk Biofysikk, radiobiologi, hypoksi, vekstregulering, kreftceller, strålevern
Nina Frederike Edin Postdoktor Fysikk Biologiske effekter av stråling med lav doserate,
både i kreft- og i
strålevern-sammenheng
Erik Malinen Professor Fysikk Medisinsk fysikk, strålingsfysikk, kreft, stråleterapi, diagnostikk, strålebiologi, partikkel(proton)terapi, digital bildeanalyse (PET, CT, MR)
Einar Sagstuen Professor Fysikk

Strålingsfysikk, strålingsbiofysikk, medisinsk fysikk, magnetisk resonans, strålingsdosimetri

Eli Olaug Hole Professor Fysikk

Strålingsinduserte endringer i DNA-molekylet,  strålingsdosimetri, risiko og helseeffekter av lave doser ioniserende stråling, strålevern

Ørjan Grøttem Martinsen Professor Fysikk

Biologisk vevs passive elektriske egenskaper (bioimpedans)

Anders Matlthe-Sørensen Professor Fysikk

Beregningsorientert fysikk i hjerneforskningssenteret Cinpla

Morten Hjorth-Jensen Professor Fysikk Beregningsorientert fysikk i DNA-modellering og hjerneforskningssenteret Cinpla.
Anne Catrine Trægde Martinsen Førsteamanuensis II Fysikk CT, medisinsk diagnostikk
Taran Paulsen Hellebust Førsteamnuensis II Fysikk Stråleterapi, diagnostikk, strålingsbiologi
Gaute Einevoll Professor II Fysikk Hjerneforskning
Atle Bjørnerud Professor II Fysikk MR, medisinsk diagnostikk

 Kjemi

Navn Stilling Fag Relevante fagfelt
Einar Uggerud Professor Kjemi Generell kjemi, stoffers kjemiske egenskaper, spektroskopi, kjemiske reaksjoner
Trygve Helgaker Professor Kjemi Kjemiens teoretiske grunnlag, kjemisk binding, modellering og simulering av molekyler og kjemiske reaksjoner
Truls Norby Professor Kjemi Elektrokjemi og elektrolyse, batterier, kjemi og fornybar energi, brenselceller, hydrogen som energikilde, materialers elektriske egenskaper
Jon Petter Omtvedt Professor Kjemi Kjernereaksjoner, isotoper, radioaktivitet, atomkjerner og stråling, nukleærmedisin og stråleterapi
Patrick Riss Førsteamanuensis Kjemi

Positron emisjonstomografi (PET), kjemisk nevrovitenskap, radioaktivitet i livsvitenskap og medisin, diagnostikk avbildning, radiofarmasøytisk kjemi

 
Unni Olsbye Professor Kjemi

Naturgass, petrokjemi, foredling av naturgass og råolje, karbonsyklus, fossile brensler og bærekraftig energiproduksjon, foredling av fossile brensler, katalyse

 

 
Ola Nilsen Professor Kjemi Materialkjemi, uorganisk kjemi, kjemi på overflater, batterier
Mats Tilset Professor Kjemi Organisk kjemi, katalyse
Steven Wilson Førsteamanuensis Kjemi

Kjemiske separasjonsteknikker, måling av biologiske stoffer i lave konsentrasjoner

Bo Nystöm Professor Kjemi Polymerkjemi, biologiske anvendelser av polymerer
Rolf Vogt Professor Kjemi

Miljøkjemi, biogeokjemi, eutrofiering, vannforurensing, jordkjemi, miljøanalyse, klima og miljø, naturlig løst organisk materiale, Kina og miljø, sur nedbør, tungmetaller

Reidar Lund Førsteamanuensis Kjemi

Myke materialer, polymerer, nanomedisin, biomedisinske og nanoteknologiske anvendelser av polymerer, nøytron- og synkrotronspredning, storskalafasiliteter

Jo Døhl Instituttleder Kjemi Generelle henvendelser, organisasjon, forskning
Carl-Henrik Gørbitz Professor/direktør UiO:Livsvitenskap Kjemi Strukturbestemmelse av biomolekyler, krystallografi, generell kjemi, undervisning i kjemi
Elsa Lundanes Professor Kjemi

Kjemiske separasjonsteknikker, måling av biologiske stoffer i lave konsentrasjoner

Juss

Navn Stilling Fag Relevante fagfelt
Anne Kjersti Befring Stipendiat Juss genetiske data, big data
Heidi Beate Bentzen Stipendiat Medisinsk etikk og juss Persontilpasset medisin, bioteknologirett, gener og lovregulering

Flere?

Tips oss dersom du vet om flere som burde stå på denne listen.

Flere ekspertlister

Lister over forskere i relasjon til andre temaer

Pressekontakt

Pressekontakter ved UiO

Publisert 29. feb. 2012 14:17 - Sist endret 20. feb. 2020 09:58