Miljø- og bærekraftseksperter ved UiO

UiO har en stor bredde i sin forskning på miljø og bærekraft. Her er en oversikt over forskerne som har relevante felt innenfor miljø- og bærekrafts-forskningen.

Navn Stilling Fag Relevante fagfelt
Dan Banik Professor, Senter for utvikling og miljø (SUM) Statsvitenskap SDGs, Kina, Malawi, bedrifters samfunnsansvar i bærekraftsmålenes tid, bistndseffektivitet
Benedicte Bull Professor, Senter for utvikling og miljø (SUM) Statsvitenskap Internasjonal politisk økonomi, Latin-Amerika, miljøpolitikk, SDGs
Arve Hansen Postdoktor, Senter for utvikling og miljø (SUM) Samfunnsgeografi Forbruk og bærekraft, utvikling og fremvoksende økonomier, globale produksjonsnettverk, mat og kjøttkonsum, Vietnam, SDGs
Desmond McNeill Emeritus, Senter for utvikling og miljø (SUM) Politisk økonomi Bærekraftig utvikling, globalt styresett, SDGs, bistand
Tanja Winther Førsteamenuensis, Senter for utvikling og miljø (SUM) Antropologi Sosiale dimensjoner av energiforbruk, bærekraftig utvikling, SDGs
Jason Miklian Postdoktor, Senter for utvikling og miljø (SUM) Statsvitenskap Bedrifters samfunnsansvar, SDGs
Katerini Storeng Førsteamenuensis, Senter for utvikling og miljø (SUM) Medisinsk antropologi Global helsepolitikk, utvikling, mødrehelse, SDGs
Kristian Bjørkdahl Postdoktor, Senter for utvikling og miljø (SUM) Retorikk Bistand, postkolonialisme, natur og kultur
Sidsel Roaldkvam Senterleder, Senter for utvikling og miljø (SUM) Antropologi Bærekraft, global helse, mødre- og barnehelse, SDGs

Antulio Rosales

Postdoktor, Senter for utvikling og miljø (SUM) Politisk økonomi Internasjonal og komparativ politisk økonomi, naturressurser, Latin amerikansk politikk, utviklingsstudier
Karen Victoria Lykke Syse Førsteamanuensis, Senter for utvikling og miljø (SUM) Kulturhistorie Mat og bærekraft, kjønn, natur og kultur, landskap
Ulrikke Bryn Wethal Forsker, Senter for utvikling og miljø (SUM) Samfunnsgeografi Bistand, Afrika, økonomisk-, utviklings- og arbeidsgeografi, energi og bærekraft, rettigheter
Nina Witoszek Forskningsleder, Senter for utvikling og miljø (SUM) Litteratur og kulturhistorie, filosofi og etikk Miljøetikk, natur og kultur, den nordiske modellen, antiautoritære bevegelser
Arne Johan Vetlesen Professor Filosofi

Miljøfilosofi, Miljøetikk, Filosofi, Politisk filosofi

Aike Peter Rots Førsteamanuensis Japanstudier Forholdet mellom religion, miljø og naturvern i det moderne Asia
Mette Halskov Hansen Professor Kina-/Korreastudier Miljødebatt og folkelig engasjement i miljøspørsmål i Kina. Leder for forskningsprosjektet Airborne.
Helge Jordheim Professor Kulturhistorie

Geologi og nye historisitetsregimer. Styremedlem i UiO:Livsvitenskap

Brynjar Lia Professor Midtøstenstudier Leder for prosjektet GreenMENA: Klimaendring og energiomlegging i Midtøsten
Jon Nordenson Postdoktor Midtøstenstudier Forsker på hvordan klimaendringer og det grønne skiftet diskuteres i Midtøsten og Nord-Afrika. Deltar i prosjektet GreenMena.
Kjetil Fallan Professor Designhistorie Leder for prosjektet Tilbake til den bærekraftige fremtiden: visjoner for bærekraftighet i designhistorien
Beate Sjåfjell Professor Jus/rettsvitenskap Selskapsrett og integreringen av bærekraftig utvikling
Karen O'Brien Professor Geografi Klimaendringer. Klimatilpasninger.
Josefine Helene Krogh Selj Førsteamanuensis Fysikk Solceller, fornybare energisystem i bygg
Anders Nielsen Forsker Biovitenskap Økosystemtjenester, biologisk mangfold, pollinering, bærekraftig landbruk, sprøytemidler, globale endringer, Tanzania, Indonesia, Norge
Bente Edvardsen Professor Biovitenskap Marinbiologi, Biologisk mangfold, Planktonøkologi, Arktis
Karl Inne Ugland Professor Biovitenskap Marin biologi, særlig marine pattedyr
Dag Hessen Professor Biovitenskap Akvatisk biologi og toksikologi
Stein Fredriksen Professor Biovitenskap Akvatisk biologi og toksikologi    
Wenche Eikrem Førsteamanuensis Biovitenskap Akvatisk biologi og toksikologi
Asbjørn Vøllestad Professor Biovitenskap Populasjonsbiologi, bevaringsbiologi, biodiversitet, fisk
Katrine Borgå Professor Biovitenskap Forurensning og klimaendringer
Ane Vollsnes Forsker Biovitenskap Økologisk plantefysiologi med klima, tundra, eng, bakkenært ozon og vegetasjons- og klimamodellering som temaer
Nils Chr. Stenseth Professor Biovitenskap Økologi og evolusjon
Øystein Langangen Forsker Biovitenskap Populasjonsbiologi, fisk, effekter av petroleumsaktivitet

Yngvild Vindenes

Førsteamanuensis Biovitenskap Populasjonsbiologi, bevaringsbiologi, biodiversitet, fisk, biologiske effekter av klimaendring
Leif Christian Stige Forsker Biovitenskap Marine økosystemer, klima, oljeutslipp, populasjonsbiologi

Kristina Øie Kvile

Forsker Biovitenskap Marine økosystemer, dyreplankton, populasjonsbiologi, Arktis

Joël Durant

Forsker Biovitenskap Marine økosystemer, populasjonsbiologi, klima
Anders Malthe Sørensen Professor Fysikk Å omdanne CO2 til stein
Anja Røyne Forsker Fysikk Redusert CO2-utslipp fra sement
Dag K. Dysthe Professor Fysikk Redusert CO2
Erik Grude Flekkøy Professor Fysikk Vannforsyning
Knut Jørgen Måløy Professor Fysikk Vannforsyning
Erik Knain Professor Utdanningsvitenskap Kompetanse for deltakelse i komplekse miljøspørsmål, naturfagets rolle
Elin Sæther Førsteamanuensis Utdanningsvitenskap Samfunnsfag i skolen, medborgerskap og tverrfaglige tilnærminger til bærekraft
Marianne Ødegaard Professor Utdanningsvitenskap Utdanning for bærekraftig utvikling, naturfagets rolle, tverrfaglighet, rollespill
Maja van der Velden Førsteamanuensis Informatikk Bærekraftig teknologi, produkt livssyklus, etikk og teknologi, reparasjon, SDGs
Josefine Selj Førsteamanuensis Fysikk Solcelleteknologi. Bruk av solceller. Fornybare energisystem i bygg.
Erik Marstein Professor II Fysikk Solenergi. Solcelleteknologi.
Sabrina Sartori Førsteamanuensis Fysikk

Hydrogen, Fornybar energi, energisystemer, integrasjon av fornybar energi, energilagring.

Torbjørn Skauli Professor II Fysikk Optikk, lys, kameraer, bildesensorer
Josef Noll Professor IT og informasjonssikkerhet

Bærekraftige infrastrukturer og digitalisering  

Rolf David Vogt Professor Kjemi

Biogeokjemi, Effekter av klimaendringer, Miljøgifter, Transport av forurensninger i miljøet, Tungmetaller, Eutrofiering, Humus, Boreale miljø, Sur nedbør, jord og vann kjemi

Unni Olsbye Professor Kjemi

Drivstoff og drivstoff-fremstilling

CO2-omdanning, petrokjemisk industri, fornybar energi og den sirkulære økonomien, naturgass-omdanning biogass​, katalyse

Dag Øystein Eriksen Seniorrådgiver Kjemi «Urban mining», mineraler og forekomster, forurensning fra gruver og industri, strategiske metaller, miljøkjemi
Jon Petter Omtvedt Professor Kjemi

«Urban mining», forurensning fra gruver og industri, strategiske metaller

Sjannie Lefevre Forsker Biovitenskap Respirasjonsfysiologi hos fisk
Lena Tallaksen Professor Naturgeografi og hydrologi Klimaendringer. Tørke. Vannressurser.
Désiréé Treichler Postdoktor Naturgeografi og hydrologi Glasiologi, Kryosfære, Geomatikk, Fjernanalyse
Henrik Svensen Forsker Geofag Geologiske prosesser og miljøendringer
Ole Jacob Madsen Førsteamanuensis Psykologi Øko- og klimapsykologi.
Hans Erik Nakkerud Stipendiat Psykologi

Miljøpsykologi. Spredningseffekter mellom miljøtiltak. Miljøatferd og økologisk fotavtrykk

Dominik Collet Professor Historie Mennesket i samspill med miljø: sammenhengen mellom klima og historie, konsekvenser av naturkatastrofer og hvordan vi tenker om rett bruk av natur.

Flere?

Tips oss dersom du vet om flere som burde stå på denne listen.

Flere ekspertlister

Lister over forskere i relasjon til andre temaer

Pressekontakt

Pressekontakter ved UiO

Publisert 31. juli 2018 10:05 - Sist endret 20. aug. 2020 09:26