Nanoteknologi-forskerne til UiO

Her er en oversikt over UiO-forskere på feltet nanoteknologi.

Navn Tittel Arbeidssted Relevante fagfelt
Aunet, Snorre Professor II Institutt for informatikk  
Finstad, Terje Professor Fysisk institutt  
Fjellvåg, Helmer Professor Kjemisk institutt og Senter for materialvitenskap og nanoteknologi Batterier og energimaterialer
Galeckas, Augustinas Forsker Senter for Materialvitenskap og Nanoteknologi, avd.  fysikk  
Galperine, Iouri Professor Fysisk institutt  
Gandrud, Knut Bjarne Stipendiat Kjemisk institutt  
Gözen, Irep Førsteamanuensis Norsk senter for molekylærmedisin Bionanoteknologi
Häfliger, Philipp Førsteamanuensis Institutt for informatikk  
Hansen, Per-Anders Forsker FME-SOL/Kjemisk institutt Solceller, solenergi, optiske egenskaper
Hiorth, Marianne Professor Farmasøytisk institutt  
Kuraj, Nertila Postdoktor Institutt for offentlig rett  

Kuznetsov, Andrej

Professor Fysisk institutt og Senter for materialvitenskap og nanoteknologi  
Kvamme, Kristian Breivik Stipendiat Kjemisk institutt/Senter for materialvitenskap og nanoteknologi Nanoteknologi
Lande, Tor Sverre Professor Institutt for informatikk  
Lund, Reidar Førsteamanuensis Kjemisk institutt

Myke materialer, polymerer, nanomedisin, biomedisnske og nanoteknologiske anvendelser av polymerer, nøytron- og synkrotronspredning, storskalafasiliteter

Løvvik, Ole Martin

Professor II Fysisk institutt  
Monakhov, Edouard Professor Fysisk institutt og Senter for materialvitenskap og nanoteknologi  
Nilsen, Ola Professor Kjemisk institutt og Senter for materialvitenskap og nanoteknologi Batterier og solceller, nanomaterialer
Norby, Truls Eivind Professor Kjemisk institutt og Senter for materialvitenskap og nanoteknologi Energimaterialer, hydrogenteknologi, nye materialer
Ponniah,Vajeeston  Forsker Senter for materialvitenskap og nanoteknologi  
Sartori, Sabrina Førsteamanuensis Institutt for teknologisystemer fornybar energi, batterier, hydrogenlagring, energilagring, Power grid,, materialvitenskap, nøytron og synkroton stråling

Sjåstad, Anja Olafsen

Professor Senter for materialvitenskap og nanoteknologi  
Sverdlilje, Katja Stipendiat Kjemisk institutt/Senter for materialvitenskap og nanoteknologi Nanoteknologi
Sønsteby, Henrik Hovde Førstelektor Kjemisk institutt Materialvitenskap, nanoteknologi, nye materialer
Viefers, Susanne Professor Fysisk institutt  
Vines, Lasse Førsteamanuensis Fysisk institutt  

 

Flere?

Tips oss dersom du vet om flere som burde stå på denne listen.

Flere ekspertlister

Lister over forskere i relasjon til andre temaer

Pressekontakt

Pressekontakter ved UiO

Publisert 1. aug. 2018 10:43 - Sist endret 18. sep. 2018 10:24