Overgrep mot barn: Relevante UiO-forskere

Liste over relevante UiO-forskere som kan uttale seg til mediene om overgrep mot barn.

Navn Tittel Fag Relevante fagfelt
Anne Rønneberg Avdelingstannlege Odontologi

Samhandling mellom tannhelsetjenesten og andre instanser som jobber med barn og unge som er utsatt for overgrep.

Tiril Willumsen Professor Odontologi Tilrettelagt tannbehandling  for pasienter utsatt for tortur og overgrep.
Kirsten Sandberg Professor Jus Barnerett. FNs barnekonvensjon.
Kristin Skjørten Professor II Jus

Barnerett.

Mobil: 904 12 960

Ragnhild Hennum Professor Jus Straffeprosess og strafferett. Bevis i saker om seksuelle overgrep mot barn.
Kjersti Ericsson Professor emerita Kriminologi. Psykologi Barn i barneverninstitusjoner. Mobil: 41653649
Kristian Andenæs Professor Jus. Kriminologi Samfunnskontroll og rettssikkerhet. Rettigheter, individer, kultur og samfunn. Mobil: 40041215
Svein Mossige Professor Psykologi

Omfang og konsekvenser av vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Hvordan hjelpeapparatet kan håndtere barn og unge og deres familier når det foreligger bekymringer for vold og/eller overgrep mot den unge.

Mobil: 92820356

Odd Arne Tjersland Professor Psykologi

Seksuelle overgrep mot barn. Hva som hender i familier når mistanker om seksuelle overgrep kommer frem og hva som kan være passende hjelpetiltak.

Mobil: 97737785

Tine Kristin Jensen Førsteamanuensis Psykologi Barn og traumer. Traumebehandling.
Annika Maria D. Melinder Professor Psykologi

Kognitiv utviklingspsykologi, med spesiell vekt på emosjonell hukommelse og sosial kognisjon. Rettspsykologi. Barn som vitner.

Mobil: 48264780

Svein Magnussen Professor emeritus Psykologi

Kognitiv psykologi og kognitiv nevrovitenskap. Barn som vitner.

Mobil:48142829

Under arbeid

Tips oss dersom du vet om andre navn som burde stå på denne listen.

Se mer

Se flere ekspertlister

Pressekontakt

Pressekontakter UiO

Publisert 10. sep. 2014 08:39 - Sist endret 14. des. 2016 10:48