Forskere som kan uttale seg om finanskriser

UiO har samlet en liste over forskere som har fagkompetanse på forskjellige aspekter ved finanskriser.

Forsker Tittel Felt
Halvor Mehlum Professor i økonomi
 • makroøkonomi
 • utviklingsøkonomi
Kalle Moene Professor i økonomi
 • sammenlikne instiusjoner
 • økonomisk utvikling
 • fagforeninger og velferdsstater

 

Karen Helene Ulltveit-Moe Professor i økonomi
 • finanskrisens innvirkning på norske husholdninger
 • effekt av sterkere krone
 • effekt på norske arbeidsplassser og næringsliv
 • virkninger av rente- og finanspolitikk
 • effekter på og av internasjonalt samspill

Var medlem av regjeringens finanskriseutvalg.

Steinar Holden Professor i økonomi
 • lønnsfastsettelse
 • penge- og finanspolitikk
 • makroøkonomi
 • arbeidsmarked, forhandlinger.

 

Ragnar Nymoen Professor i økonomi
 • makroøkonomi
 • makroøkonometriske modeller
 • økonomiske prognoser
 • tidsserie- og paneldataøkonometri

   

Aanund Hylland

Professor emeritus

i økonomi

 • mikroøkonomi
 • velferdsøkonomi
 • spillteori
 • informasjonsøkonomi

 

Beate Sjåfjell Professor i privatrett
 • norsk og europeisk selskaps- og finansmarkedsrett
 • generell europarett
 • internasjonal privatrett
 • miljørett og rettsøkonomi
Mads Andenæs Professor i privatrett
 • europarett
 • familie- og arverett
 • forvaltningsrett
 • internasjonal privatrett
 • komparativ rett
 • markedsrett
 • menneskerettigheter
 • selskapsrett

Flere?

Tips oss dersom du vet om flere som burde stå på denne listen.

Flere ekspertlister

Lister over forskere i relasjon til andre temaer

Publisert 29. aug. 2018 10:20 - Sist endret 11. nov. 2019 14:33