Kommunestyre- og fylkestingsvalget i Norge 2019: relevante UiO-forskere

Kommunestyre- og fylkestingsvalget ble avholdt 9. september 2019. Her er noen av UiOs eksperter på temaet.

Fag Ekspertfelt Navn Tittel Tlf
Statsvitenskap

Velgeratferd, valgforskning, politiske stridsspørsmål, offentlig opinion, valgordninger, elektronisk stemmegivning

Bernt Aardal

Professor 92434801
Historie Nyere økonomisk og politisk historie. Særlig norsk økonomisk politikk, bank og næringslivsutvikling på 1800- og 1900-tallet.

Einar Lie

Professor 22857562
Medier og kommunikasjon Politisk kommunikasjon

Eli Skogerbø

Professor

90561275

Medier og kommunikasjon

Politisk kommunikasjon, sosiale medier og valgkamp

Gunn Enli

Professor og Prodekan ved Det humanistiske fakultet 91172952

 

Eksperter du savner her?

Tips oss dersom du vet om flere som burde stå på denne listen.

Flere ekspertlister

Lister over forskere i relasjon til andre temaer

Pressekontakt

Pressekontakter ved UiO

Publisert 20. aug. 2019 11:39 - Sist endret 11. nov. 2020 11:52