English version of this page

Energisparing på UiO

På UiO har vi lenge jobbet med å redusere energibruken vår. Høye strømpriser og økte kostnader gjør at vi nå innfører ekstra tiltak for å kutte forbruket ytterligere. 

Dette er tiltakene

  • Lavere temperatur:  Redusere temperatur i bygningene – ikke lavere enn 19 grader. Tiltaket vil bli tilpasset virksomheten i bygningene slik som for eksempel forskning, lab-virksomhet og museumsmagasiner. 
  • Sambruk: Det vil i enkelte bygninger være sambruk av studentarealer og lesesaler etter kl. 16, hvor vi opprettholder innetemperatur på 19 grader og ventilasjon etter kl. 16. Ventilasjon i arealer som ikke er i bruk skrus av og temperatur senkes ytterligere etter kl. 16.
  • Elbil: Midlertidig nedstengning av elbilladere med unntak for tjenestebiler fra 14. november 2022. Alle berørte ladere merkes tydelig.
  • Enkle tiltak: Oppfordre studenter og ansatte til enkle energisparingsgrep som å slå av lys.

Skal du jobbe utover ettermiddagen?

I noen lesesaler og studentarealer vil vi opprettholde en temperatur på 19 grader også etter kl. 16.00. Så snart det er avklart hvor, finner du oversikten her. 

Eiendomsavdelingen er i gang med å drøfte tiltakene med de ulike fakultetene. 

Dialog

Alle tiltak er drøftet med enhetene, studenter og fagforeninger, og det blir tett dialog med vernetjenesten. Ingen tiltak blir satt i verk før Eiendomsavdelingen og fakultetene har hatt dialog. 

Ansatte med behov for individuell tilrettelegging på sin arbeidsplass må avtale dette direkte med nærmeste leder.

Tiltakene skal ikke går utover den faglige virksomheten ved universitetet.

Vil du bidra?

  • Skru av lyset når rommet ikke er i bruk.
  • Vent til oppvaskmaskinen er full før du setter den på. 
  • Sett PC og skjerm i dvalemodus når du går for dagen.

Bakgrunn

UiO har i flere år jobbet aktivt med å redusere energibruk i bygninger, både for å minske klimaavtrykket og  redusere kostnader. Siden 2017 er energibruk i bygninger redusert med ca. 25 prosent. Flere tiltak er planlagt, og UiO har forpliktet seg til et kutt i energibruken på minst 30 prosent gjennom klima- og miljøstrategien.

Nå har kostnadene knyttet til strøm og energi skutt i været, både nasjonalt og internasjonalt. Økte energipriser kan gi UiO ekstrautgifter på 130 millioner kroner i 2022 og 170 millioner kroner i 2023 — i følge prognosene. 

De planlagte ekstratiltakene forventes å føre til en innsparing på rundt 35 millioner kroner.

Energisparingen er også omtalt i denne aktueltsaken

    Tilbakemeldinger