Fremtidens lærere vil til UiO

Årets søkertall er klare fra Samordna opptak. Universitetet i Oslo (UiO) har i 2016 den mest attraktive 5-årige lærerutdanningen blant universitetene i Norge med hele 2,3 førstevalgssøkere per studieplass sammenlignet med 1,9 i 2015.

- Det har vært en jevnt god økning til lektorprogrammet ved UiO de senere årene og vi har nå landets mest attraktive lærerutdanning blant universitetene. Lærere utdannet fra UiO får svært gode skussmål når de går ut i jobb og vi samarbeider godt med universitetsskolene, sier rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen.
 
Det er spesielt studieretningene for realfag og nordisk som er blitt mer populære og øker med henholdsvis 31 og 34 prosent førstevalgssøkere* sammenlignet med i fjor. Lektorprogrammet har hatt en jevn økning i søkere de senere årene med 653 førstevalgssøkere i 2016 mot 555 i 2015. Fra høsten 2016 heves karakterkravet i matematikk til fire for alle som ønsker å ta 5-årig lektorutdanning i Norge. UiO tilbyr i sommer forkurs til søkere som må heve matematikkarakteren for å være kvalifisert til studiet.
 
Språkfag ved UiO styrkes også med 8 % flere søkere sammenlignet med 2015 og har nå 2161 førstevalgssøkere til studieprogrammer innen språk. Et eksempel er Midtøsten-studier med arabisk som i 2016 har 161 søkere til 55 studieplasser og 40 prosent økning i søkertallene sammenlignet med 2015.
 

Flere jenter vil programmere

I 2015 opplevde UiO sterk oppgang i søking til realfag og informasjonsteknologi og veksten fortsetter i år. I 2016 har dobbelt så mange jenter søkt seg til studieprogrammene Informatikk: nanoelektronikk og robotikk, og Informatikk: språk og kommunikasjon sammenlignet med fjoråret (77 kvinnelige søkere i 2016 mot 40 i 2015).

- Vi har jobbet lenge og hardt med å rekruttere jenter til studier i informasjonsteknologi, så dette er gode nyheter! Våre studenter blir tatt imot på en god måte, trives i studiehverdagen og har svært attraktive jobbmuligheter, forteller professor Kristin Braa ved Institutt for Informatikk.

UiO har opplevd jevn økning i antall søkere de senere årene og har i 2016 flere søkere enn noen gang. De 17750 søkere til Norges eldste universitet skal fylle 5999 studieplasser på 100 studieprogrammer, som gir 2,96 førstevalgssøkere per studieplass. I UiOs søkerundersøkelse (OpinionPerduco) i 2015 svarte søkerne at høy kvalitet på utdanningen og mange muligheter for fordypning er de viktigste grunnene for å velge UiO.
 
*En førstevalgsøker er en søker som har et studieprogram som sin første prioritet.
Publisert 19. apr. 2016 12:52 - Sist endret 21. apr. 2016 15:06