UiO inngår allianse med 16 ledende universiteter i Europa

The Guild of European Research-Intensive Universities har som mål å styrke grunnleggende forskning i Europa, noe som er nødvendig for å finne innovative løsninger på vår tids største utfordringer. 21. november lanseres nettverket formelt i Brussel.

Forskningsintensive universiteter er de viktigste driverne av den europeiske kunnskapsøkonomien og er helt nødvendige for å løse de store samfunnsutfordringene verden står overfor.

- Store muligheter åpnes når barrierer mellom land, institusjoner, fagområder, forskere, bedrifter og brukere bygges ned. Nettverket vil jobbe for akademisk frihet og mobilitet, åpen tilgang til forskning og åpen innovasjon, sier rektor Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo, som også er styreleder for The Guild.

The Guild skal være en pådriver for kunnskapsbaserte beslutninger i Europa, og bidra til å ivareta universitetenes posisjon i utformingen av EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer.
- The Guild gir oss en unik plattform for dialog med viktige beslutningstakere i Europa, sier Ottersen.

Åpningsseminar: Spreng grensene – åpen vitenskap og åpen innovasjon

Åpenhet og samarbeid, og hvordan vi kan skape nye og bedre produkter og tjenester gjennom brukermedvirkning og deling av forskningsresultater, er temaet for åpningsseminaret 21. november. Fra UiO deltar Alexander Refsum Jensenius, fra Institutt for Musikkvitenskap, med et innlegg om hvordan åpen forskning kan føre til innovasjon i et helt annet felt. Dataverktøyene han utviklet ble delt åpent på nett og testes nå i sykehus for å avdekke tidlige tegn på cerebral parese hos spebarn.

 - Seminaret bringer oss rett inn i hjertet av diskusjonene om hvordan forskningen ved universitetene kan bidra til å finne nye og innovative løsninger på vår tids viktigste utfordringer. Dette kommer i tillegg til egenverdien ved å vinne ny innsikt, sier Ottersen.

Åpningsseminaret finner sted på Solvay Library i Brussel (1040, Rue Belliard 137) kl. 17-20.

Mer informasjon om The Guild.

Universitetene som inngår i alliansen er: Universitetene i Aarhus (DK), Bologna (IT), Ghent (BEL), Glasgow (UK), Göttingen (TY), Gröningen (NL), Krakow (Jagiellonian) (PL), Ljubljana (SL), Louvain (BEL), Oslo (NO), Paris Diderot (FR), Tartu (EST), Tübingen (TY), Uppsala (SV), Warwick (UK), Radboud University (NL) og King's College London (UK).

For mer informasjon:

Pressevakt UiO: 930 77 006

Publisert 17. nov. 2016 14:45 - Sist endret 17. nov. 2016 15:25