Nye direktører i administrasjonen ved UiO

Universitetsstyret gjorde i dag det formelle vedtaket for å ansette fire nye direktører ved Universitetet i Oslo (UiO).

I Enhet for intern revisjon er Jørgen Bock ansatt som direktør. Bock kommer fra NAV Internrevisjon der han har vært fungerende direktør. Internrevisjonen skal sikre overfor styret og ledelsen at universitetet har hensiktsmessige og effektive prosesser for risikostyring, internkontroll og skal bidra til gode rutiner og styrket evne til måloppnåelse.

I Avdeling for fagstøtte ansettes Hanna Ekeli som ny direktør. Ekeli har fungert i stillingen. Avdeling for fagstøtte bistår fagmiljøene med støtte til forskning, utdanning og formidling. Fagstøtte yter også tjenester og service direkte til studenter og søkere.

I Avdeling for administrativ støtte er Jan-Børge Tjäder ansatt som ny direktør. Tjäder har fungert i stillingen. Administrativ støtte har ansvar for de sentraliserte lønns-, økonomi-, arkiv- og innkjøpstjenestene som leveres til UiOs ulike enheter.

I Enhet for HMS og beredskap ansettes Anita Sandberg som direktør. Sandberg har fungert i stillingen. Enhet for HMS og beredskap har en overordnet rolle innen fagfeltet og yter støtte til UiO-ledelsen og enhetene. 

Publisert 21. juni 2016 15:03 - Sist endret 21. juni 2016 15:03