Stadig mer attraktivt å bli lærer

Ved Universitetet i Oslo (UiO) blir det stadig mer konkurranse om plassene på lærerutdanningen. Profesjonsstudiene holder stand med svært stor etterspørsel.

Poenggrensene til lærerutdanningen ved UiO øker, viser årets opptakstall. Studieretningen i fremmedspråk for lærere krever over 48,7 poeng i ordinær kvote (alle fikk tilbud i 2015), mens engelsk krever 47,7 (ny i 2016) og realfag krever 44 poeng (alle fikk tilbud i 2015). Til studieretningen kultur og samfunnsfag må søkere til lærerutdanningen ha over 51,3 poeng i ordinær kvote.

- Det er med god grunn at lærerutdanningen er i medvind. Hos oss får du solid fagfordypning og er sikret oppdatert og forskningsbasert kunnskap. Det er særlig positivt at de humanistiske studieretningene for lærere er så populære. Humanistisk fagkunnskap er viktig for det norske samfunnet, sier Ole Petter Ottersen, rektor ved UiO.

Det er også høye poengkrav ved flere av de humanistiske årsenhetene, som nordisk og engelsk.

Poengkravene fortsetter dessuten å øke til realfags- og teknologiutdanninger ved UiO, særlig ved informatikkstudiene. Søkere må ha over 52,1 poeng i ordinær kvote for å få plass på bachelorstudiet "Informatikk: nanoelektronikk og robotikk og "Informatikk: språk og kommunikasjon" (mot 48,9 og 47,5 i 2015).

UiO gir tilbud om studieplass til 11.033 søkere, og ønsker alle nye studenter velkommen til studiestart 15. august.

Se Samordna opptak for forklaring av opptakskvotene.

Topp 10 studieprogrammer, poenggrenser 2016 for UiO

 

Ordinær kvote

Førstegangskvote

Medisin, start høst

68,3

59,7

Medisin, start vår

67,2

58,4

Psykologi profesjon, start høst

66,0

57,1

Psykologi profesjon, start vår

65,2

55,7

Odontologi

64,4

56,5

Nordisk, særlig norsk språk og litteratur, årsenhet

60,6

 

Rettsvitenskap (jus), start høst

60,5

53,9

Rettsvitenskap (jus), start vår

59,2

51,9

Master i klinisk ernæring, start høst

58,2

52,1

Engelsk, årsenhet

58,0

44,6

Psykologi, årsenhet

58,0

50,7

Publisert 19. juli 2016 11:01 - Sist endret 19. juli 2016 12:25