En stor dag for kunnskapsnasjonen Norge

- Hele kunnskapsnasjonen Norge har grunn til å glede seg med oss i dag. Livsvitenskapsbygget, som nå skal realiseres, vil få stor nasjonal betydning når det står ferdig i 2023, sier Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo (UiO).

Livsvitenskapsbygget som er planlagt å stå ferdig i 2023. Illustrasjon: Ratio arkitekter as).

Regjeringen foreslår, i sitt forslag til statsbudsjett for 2018, å bevilge 50 mill. kroner i startbevilgning til livsvitenskapsbygget ved UiO. Når bygget står ferdig blir det Norges største forsknings- og undervisningsbygg.

Det moderne bygget skal være tilgjengelig for omverdenen og være en møteplass mellom fag og for studenter, stipendiater, postdoktorer og forskere fra UiO og ansatte ved andre forskningsinstitusjoner, helseforetak, kommuner og næringsliv. Livsvitenskapsbygget skal være en inkubator for idéutvikling, innovasjon og unge talenter.

- I det nye livsvitenskapsbygget skal forskere jobbe sammen på tvers av fag for å løse store samfunnsutfordringer og for å utfordre forskningsfronten. Våre forskere skal jobbe tettere med helseforetak, kommuner, forvaltning og næringsliv slik at forskningen raskt kommer pasienter og samfunn til gode, fortsetter Stølen.

For svak oppfølging av humaniorameldingen

Humaniora-fagene må integreres langt bedre i regjeringens prioriteringer. Regjeringens humanioramelding viser med all tydelighet hvor viktig disse fagene er for vårt samfunn og vår demokratiske beredskap.

- Vi forventer at det endelige budsjettet vil inneholde en mer offensiv satsing på humaniora, sier Stølen.

For lite til vedlikehold av bygg og infrastruktur

Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo
Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo.

UiO har de siste årene meldt inn et stort behov for midler til å håndtere et omfattende vedlikeholdsetterslep.

- Budsjettet bidrar i for liten grad til å løse vedlikeholdsutfordringene i sektoren. Moderne bygg er en forutsetning for god studiekvalitet og for å ta i bruk nye læringsmetoder. Dette har ikke regjeringen fulgt opp i sitt budsjettforslag, sier Stølen.

Kontakter

Rektor Svein Stølen: 906 33 514 / Kom.direktør Stein R. Fredriksen: 995 91 959

Publisert 12. okt. 2017 10:52 - Sist endret 16. okt. 2017 12:56