BREEAM EXCELLENT til Sophus Bugges hus

– Dette er det største rehabiliteringsprosjektet UiO har gjennomført i egen regi noensinne. Vi er stolte over å motta BREEAM EXCELLENT-sertifikatet og å ha ferdigstilt en bygning som er bærekraftig både i rehabiliteringsprosessen og i den videre driften, sier John Skogen, direktør i Eiendomsavdelingen ved UiO.

Det er naturlig at en stor offentlig byggherre tar ansvar. Derfor har Universitetet i Oslo (UiO) nedfelt i Rom for et fremragende, grønt universitet – og for kunnskapsbyen Oslo (Masterplan for UiOs eiendommer) at alle nye byggeprosjekter og større rehabiliteringsprosjekter skal BREEAM-sertifiseres. Først ut var studentbygningen Sophus Bugges hus, som ble oppført i 1960. Bygningen huser Det humanistiske fakultetets bibliotek og lesesal, i tillegg til auditorium, seminarrom og grupperom.

Strenge miljøkrav

Sophus Bugges hus er totalrehabilitert etter de beste miljøstandardene for offentlige bygninger. Byggeprosessen måtte overholde strenge miljøkrav. Både materialer fra fasader og stein fra grave- og sprengningsarbeid har blitt gjenbrukt for å redusere miljøbelastningen. Over 90 prosent av bygningsavfallet har blitt kildesortert, og vann- og strømforbruk har blitt nøye overvåket. Det har vært sterkt fokus på å unngå helse- og miljøskadelige stoffer i byggematerialene. Resultatet er bedre inneklima for studentene som skal bruke bygningen.

Bærekraftig drift

I rehabiliteringen er det lagt til rette for at driften av bygningen skal være bærekraftig. Fjernvarme er erstattet med egen brønnpark som består av 12 brønner. Det er boret 230 meter ned under bygningen for å hente opp varme. Bygningen trenger fortsatt fjernvarme til spisslast.

Vindusglassene har blitt byttet ut for å redusere energitap og de tekniske anleggene styrer effekten ut fra tilstedeværelse. Vann- og energibruk overvåkes og styres fra et energioppfølgingssystem. Bygningen har gått fra energikarakter F til B (mørkegrønn).

SBH

Første BREEAM-prosjekt

Dette er det første prosjektet ved UiO som har fått en BREEAM-sertifisering. Erfaringene fra dette prosjektet vil gi nyttig læring for tilsvarende prosjekter senere. Miljøinnsatsen måles innen følgende kategorier: Ledelse, helse og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi og forurensing.

Excellent er det nest høyeste nivået i miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM. Sophus Bugges hus har oppnådd BREEAM Excellent både for designfasen og ferdigstillelse.

Miljøsertifiserer vernet bygningsmasse

Nye bygg er én ting, rehabilitering av vernet bygningsmasse kan være mer komplisert. Både eksteriør og deler av interiør i Sophus Bugges hus er vernet i verneklasse 2. De fleste bygninger som oppnår BREEAM Excellent er nybygg med kontorer.

– Å løfte et vernet bygg som Sophus Bugges hus opp til Excellent-standard, krever en målrettet innsats, sier Skogen.

 Bygningen er renovert etter de beste miljøstandardene for offentlige bygg og i tråd med arkitekt Leif Olav Moens opprinnelige idéer for bygningen.

– UiO satser stort på fremragende forskning, utdanning og formidling. Nå kan vi med sikkerhet si at vi er fremragende også når det gjelder bærekraftige bygninger, sier Skogen.

Publisert 29. juni 2017 16:21 - Sist endret 30. juni 2017 11:29