Teknologiutdanning tar av

Unge vil studere teknologi, gjerne kombinert med ledelse. Det viser årets søkertall i Samordna opptak. UiOs nye studieprogram Informatikk: Digital økonomi og ledelse (DigØk) er med 19 søkere per studieplass det mest attraktive studiet i landet.

Fra den årlige velkomstseremonien for nye studenter på Universitetplassen i Oslo. Foto: © UiO/Terje Heiestad

Dekan Morten Dæhlen. Foto: UiO

– Tallene viser et tydelig og frem til nå udekket behov for framtidsrettet og forskningsbasert teknologiutdanning i Oslo, sier dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet Morten Dæhlen.

UiO har lansert ny studieportefølje i realfag og teknologi i 2017. Omleggingen innebærer blant annet at databeregninger nå inngår i alle utdanningene og at studentene blir eksponert for forskning tidlig i utdanningsløpet. Hver tredje søker som ønsker seg en utdanning innen informasjonsteknologi, vil til UiO.

Teknologibyen Oslo

Rektor ved UiO mener at den store interessen for teknologiutdanninger i Oslo også henger sammen med tilgang på spennende arbeidsplasser innen teknologi i hovedstaden. 

– Oslo er ikke bare en internasjonal kulturhovedstad, men også en fremvoksende teknologiby. Her er titusener av arbeidsplasser knyttet til teknologiutvikling, innovasjon og forskning. For å drive videre denne utviklingen trenger man sterke utdanninger som er godt forankret i ledende fagmiljøer. Her har UiO en nøkkelrolle, sier rektor ved UiO Ole Petter Ottersen.

UiO det mest attraktive breddeuniversitetet

Rektor Ole Petter Ottersen. Foto: © UiO/Terje Heiestad

I år har UiO 18450 førstevalgssøkere, det vil si en søker som har et studieprogram som sin første prioritet. Det er flere søkere enn noen gang, og 4 % økning fra i fjor. Med 3,05 søkere per studieplass er UiO det mest attraktive breddeuniversitetet i Norge. Rektor ved UiO trekker frem fagporteføljen og kommunikasjon med skolen som forklaring på søkerveksten.

– UiO prioriterer å møte elever over hele landet. I tillegg har vi sterke fagmiljøer som tilpasser studietilbudet etter hva vi tror vil bli etterspurt i morgendagens arbeidsmarked, sier Ottersen.

Med over 280 besøk til videregående skoler gjennom året treffer UiO rundt 80 % av alle avgangselever. I UiOs årlige søkerundersøkelse (OpinionPerduco) oppgir flest at personlig interesse og faglig kvalitet er de viktigste faktorene for valg av studieprogram.

– Vi er et breddeuniversitet, og mange vil finne fag de er interessert i hos oss. Her vil de også møte engasjerte og faglig sterke undervisere og få en utdanning som gjør dem godt forberedt på morgendagens arbeidsliv, sier Ottersen.

Årets søkertall viser at UiO er det foretrukne universitetet innen flere fagområder som samfunnsfag (4,26 førstevalgssøkere per studieplass), språk (2,23 søkere per studieplass) og historie (1,86 søkere per studieplass). Til utdanningene ved Det humanistiske fakultet er det en økning på 6 % flere søkere, til sammen 3950 søkere. Til UiOs 5-årige lektorprogram er det nå 2,5 søkere per studieplass. Søkingen til UiOs masterutdanninger er stabilt høy og har 2,55 søkere per studieplass.

Fakta om UiO

  • Norges eldste og høyest rangerte universitet (24. plass i Europa).
  • 28 000 studenter
  • 8 fakulteter
  • Campus på Blindern, i sentrum, på Gaustad og Tøyen.
  • Årlig budsjett 7.5 mrd. kroner
  • Over 50 % av de norske tildelingene fra det Europeiske forskningsrådet (ERC), over 40 % av Norges sentre for fremragende forskning.

For informasjon om søkertall, se www.samordnaopptak.no

Kontakt

Pressevakt UiO: 930 77 006

 

Publisert 20. apr. 2017 11:03 - Sist endret 20. apr. 2017 11:07