Anders Jahres medisinske pris til banebrytende forskning på benskjørhet

Gøteborg-professor Claes Ohlsson er hovedvinneren av Anders Jahres medisinske priser 2018. Foto: Elin Lindström Claessen/Sahlgrenska Academy

Anders Jahres store medisinske pris

Anders Jahres store medisinske pris for 2018 på 1 million kroner går til Professor Claes Ohlsson, Gøteborgs Universitet. Ohlsson får prisen for sine banebrytende studier av benskjørhet, med særlig vekt på hormoners og geners betydning.

Les mer om prisvinneren og hans forskning i denne saken på forskning.no.

Pris til yngre forskere

Espen Melum, forsker ved Oslo Universitetssykehus mottar Anders Jahres pris til yngre medisinske forskere. Foto: Øystein H. Horgmo, UiO.
Ass. professor Martin R. Jakobsen, Århus Universitet mottar Anders Jahres pris til yngre medisinske forskere. Foto: Martin Gravgaard.

Anders Jahres pris til yngre medisinske forskere for 2018 på 400 000 kroner deles likt mellom Espen Melum, forsker ved Oslo Universitetssykehus og institutt for klinisk forskning, UiO og associate professor Martin Roelsgaard Jakobsen, Århus Universitet.

Espen Melum får prisen for hans fremragende studier av sykdommer i gallegangene, og Martin Roelsgaard Jakobsen for hans bidrag til vår forståelse av hvordan virusinfeksjoner blir oppdaget og bekjempet av immunsystemet.

Les mer om forskningen i denne saken på i forskning.no.

Om prisene

Anders Jahres medisinske priser belønner fremragende forskning innen basal og klinisk medisin. Prisene deles ut av Universitetet i Oslo og er blant de største innen medisin i Norden. Prisutdelingen skjer i Universitets aula 11. oktober kl. 18.00. Mer informasjon om seremonien kommer senere.

Les mer om prisene på uio.no  http://www.uio.no/om/tall-og-fakta/uio-priser/jahreprisen/

Kontaktpersoner:

Leder av utdelingskomiteen for Anders Jahres medisinske priser 2018, professor Harald A. Stenmark, tlf. +47 22781818 / + 47 906 08240
Pressevakt Universitetet i Oslo: + 47 930 77 006

Publisert 15. aug. 2018 13:05 - Sist endret 15. aug. 2018 16:11