Eksponering av fødselsnummer i adressefeltet på studenttidsskrift

I siste utgave av studenttidsskriftet Stud.Jur. har fødselsnummer ved en feil blitt trykket sammen med navn og adresse på baksiden av tidsskriftet. Avviket oppsto som følge av en teknisk feil og berørte studenter og Datatilsynet er varslet.

- Vi beklager på det sterkeste overfor de studenter som er omfattet av dette. Det er liten fare for at denne informasjonen kommer på avveie, og vi har oppfordret de berørte studentene om å sikre at personnummeret fjernes fra det eksemplaret de har mottatt, sier Hanna Ekeli, direktør i Avdeling for fagstøtte ved UiO.

- Vi har sendt informasjon til de berørte studentene og varslet Datatilsynet. Feilen er også varslet systemleverandør, sier Ekeli.

For mer informasjon: Pressevakt UiO: 930 77 006

-------

Oppdatering 14. desember: Informasjonen som ble sendt fra UiO og Juristforeningen til de berørte studentene (Publisert av NRK 14. desember og er dermed offentliggjort)

Tema: Eksponering av personopplysninger i adressefeltet på tidsskriftet Stud.Jur.

12. desember 2018

Tidsskriftet Stud.Jur. gis ut syv ganger per år av Juristforeningen som ansvarlig utgiver. Tidsskriftet sendes ut til samtlige semesterregistrerte studenter ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. I den siste utgaven av Stud.Jur. (7/2018) har ditt fødselsnummer (fødselsdato og personnummer – eller tilsvarende) ved en feil blitt trykket sammen med ditt navn og din adresse i adressefeltet på baksiden av ditt tidsskrift.  

Etter personvernforordningen artikkel 34, jf. personopplysningsloven § 1, er vi forpliktet til å varsle deg som berørt om mulige konsekvenser av bruddet, samt våre tiltak for å redusere konsekvensene.

Personvernombudet ved Universitetet i Oslo og Datatilsynet er orientert om saken.

Årsak

For at Juristforeningen ikke skal ha tilgang til personopplysninger om studentene, sender fakultetet ajourførte adresselister direkte til trykkeriet i forkant av hver utgivelse. Avviket oppsto som følge av en teknisk feil ved eksporten av studentdata fra Felles studentsystem (FS). Under eksport av navn og adresse fra systemet, kom fødselsdato og personnummer med i listen i to skjulte excel-kolonner.

Ved adressering av tidsskriftene hos trykkeriet ble fødselsdato og personnummer synliggjort og trykket sammen med navn og adresse på mottakers eksemplar. Trykkeriet trodde at tallene var et kundenummer. Har du ditt eget eksemplar, ser du at numrene er plassert øverst i adressefeltet med fødselsdato og det femsifrede personnummeret adskilt fra hverandre.

Hva betyr det for deg?

Eksponering av fødselsnummer i tilknytning til navn og adresse kan ha konsekvenser for deg.

Dersom du har mottatt ditt eksemplar av Stud.Jur., anser vi det som lite sannsynlig at ditt fødselsnummer har blitt utnyttet i løpet av ferden fra trykkeriet til deg.

Dersom du ikke har mottatt ditt eksemplar av Stud.Jur., råder vi deg til å undersøke hvilken adresse du er registrert med i Studentweb for å se om tidsskriftet kan ha kommet dit. I de tilfeller posten ikke får levert Stud.Jur. på registrert adresse, vil tidsskriftet bli returnert til fakultetet der det vil bli makulert på en sikker måte.

Vi har vært i kontakt med det selskapet som administrerer trykkingen. Selskapet har bekreftet at alle mottakere av listen har slettet den aktuelle informasjonen.

Vi anbefaler deg å gjøre fødselsnummeret på tidsskriftet permanent uleselig. Videre anbefaler vi deg å følge med på eventuelle gjenpartsbrev som sendes ut ved kredittsjekker, i tilfelle noen misbruker ditt fødselsnummer. Skulle du ha grunn til å tro at informasjon er på avveie, kan du lese mer om hvordan du bør gå frem på Datatilsynets nettsider.

Normalt offentligjør Universitetet i Oslo slike hendelser. Vi har valgt å ikke offentliggjøre denne saken ennå. Vår vurdering er at offentliggjøring kan øke risikoen for at uvedkommende som ønsker å utnytte slik informasjon aktivt vil lete etter eksemplarer av Stud.Jur.

Kontaktpunkt

Vi beklager på det sterkeste det som har skjedd. Dersom du har noen spørsmål om saken, er du velkommen til å ta kontakt med Universitetet i Oslo på tilbakemelding-varsel@uio.no.

 

Publisert 13. des. 2018 15:22 - Sist endret 14. des. 2018 11:43