Åtte prosjekter til UiO i INTPART 2018

UiOs suksess med finansieringsprogrammet INTPART forsetter med hele åtte prosjekter i årets tildeling.

Finansieringsordningen Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning (INTPART) skal bidra til at norske høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner utvikler varige relasjoner med sterke fagmiljøer og institusjoner i prioriterte land: Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika og USA.

Av 14 innsendte prosjektsøknader fra UiO fikk åtte innvilget støtte.

Følgende 8 UiO-prosjekter har fått støtte i 2018:

  • Microbial Surface Colonization - an INTPART initiative with Nagoya University, Japan, and with the Union Medical College, China, prosjektleder: Dirk Linke, land: Japan og Kina.
  • Research and education on transglutaminase and celiac disease, prosjektleder: Ludvig M. Sollid, land: USA
  • Chinese-Norwegian Partnership for Education and Research in Cancer Cell Biology (ChiNoCell), prosjektleder: Harald Stenmark, land: Kina
  • Nuclear shapes and resonances, Japan-Norway collaboration on research and education, prosjektleder: Sunniva Siem, land: Japan
  • International Partnership for Computing in Science Education, prosjektleder: Morten Hjorth-Jensen, land:USA
  • From hydrothermal systems to mud volcanoes: Planet-scale impacts of piercements in sedimentary basins, prosjektleder: Adriano Mazzini, land: Russland, Japan, USA
  • Partnership for Research and Education in Resources, the Environment, and Strategic Cooperation between Norway, USA and Japan, prosjektleder: Bård Harstad, land: USA og Japan
  • MultiLing in partnership with South Africa and USA, prosjektleder: Elizabeth Lanza, land: Sør-Afrika og USA

INTPART-prosjektmidler har vært lyst ut i 4 runder 2015, 2016 og 2017, 2018 og totalt 89 prosjekter har fått tildelt støtte. 28 av disse har gått til UiO.

Kontakt: pressekontakt@uio.no, tlf 930 77 006

Publisert 3. des. 2018 13:31 - Sist endret 8. mars 2021 12:54