Universitetet i Oslo (UiO) starter forhandlinger med OsloMet om involvering i Khrono

UiO vil innlede samtaler med OsloMet med sikte på et samarbeid om driften av Khrono for en tidsavgrenset periode med en betinget intensjon om videreføring.

Khronos redaksjon i arbeid. Foto: Ketil Blom/Khrono

Khronos redaksjon i arbeid. Foto: Ketil Blom/Khrono

Khrono har de siste årene tatt en posisjon som riksdekkende nyhetsformidler og kommentator i universitets- og høyskolesektoren. Avisen har tatt en viktig nasjonal rolle og fått en leseroppslutning som går utover eierens regionale tilhørighet. Høsten 2017 startet OsloMet sonderinger for å finne medeiere til avisen og flere institusjoner har vurdert dette.

– UiO vurderer det ikke som hensiktsmessig å gå inn på eiersiden nå, men vil støtte Khrono økonomisk i en periode med en betinget intensjon om videreføring. Vi vil bruke denne perioden til å se på muligheter for å styrke det viktige arbeidet Khrono har startet og gjennom det få innflytelse på videre utvikling, sier Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo.

– Samtidig er og skal UiO være eneeier i Uniforum som videreføres uten ressursmessige endringer. Det er viktig for UiO å ha en kritisk og uavhengig presse, legger Stølen til.

Styret i Uniforum vil evaluere

Uniforums eget styre har initiert en evaluering av avisen i lys av endringene i mediebildet de senere årene. Videre skal et nytt styre oppnevnes fra 1.1. 2019.


Kontakt

Pressekontakt ved UiO: 
pressekontakt@uio.no
+47 930 77 006

Publisert 11. sep. 2018 10:49 - Sist endret 11. sep. 2018 10:49