Kjemiprofessor ny direktør for UiO:Livsvitenskap

Ansettelse av ny direktør for UiO:Livsvitenskap er sluttført. Carl Henrik Gørbitz har takket ja til stillingen som direktør for satsingen. Han tiltrer 1. august.

Carl Henrik Gørbitz. Foto: UiO

Carl Henrik Gørbitz (57) er professor ved Kjemisk institutt ved UiO, nærmere bestemt seksjon for kjemisk livsvitenskap – biomolekyler, bio-inspirerte materialer og bioanalytisk kjemi. 

UiOs ledelse er svært fornøyd med at Gørbitz nå inntar direktørstolen i UiO:Livsvitenskap – UiOs største tverrfaglige satsing.

– Med Gørbitz får satsingen en direktør som har god innsikt i forsknings- og utdanningspolitikk og som dessuten er opptatt av gründervirksomhet. Vi er trygge på at han vil gjøre en utmerket jobb med å innfri de ambisjonene både UiO og de rundt oss har for satsingen, sier viserektor for forskning og innovasjon Per Morten Sandset.

UiO:Livsvitenskap

UiO:Livsvitenskap er UiOs største satsing noensinne. Satsingen skal, sammen med universitetets fagmiljøer og det omkringliggende økosystemet for innovasjon, initiere og være pådriver for forskning, utdanning og innovasjon som er globalt synlig og relevant og videreutvikle Osloregionen til et nordisk kraftsenter for livsvitenskap.

UiO:Livsvitenskap skal legge til rette for faglig utvikling ved UiO som fremmer kvalitet, innovasjon og konvergens med tanke på optimal utnytting av det planlagte livsvitenskapsbygget i Gaustadbekkdalen.
Les mer på nettsiden til UiO:Livsvitenskap


For mer informasjon:

Pressekontakt UiO: 930 77 006/ pressekontakt@uio.no
 

Publisert 3. mai 2018 12:36 - Sist endret 3. mai 2018 12:52