Nye direktører for kommunikasjon og forskningsadministrasjon er tilsatt

Styret ved Universitetet i Oslo har i dag tilsatt Berit Kolberg Rossiné som direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt og Kristel Skorge som direktør for forskningsadministrasjon ved UiO. 

Fra venstre: Kristel Skorge og Berit Kolberg Rossiné. Foto: Privat (Skorge) og Finn Oluf Nyquist (Rossiné).

Fra venstre: Kristel Skorge og Berit Kolberg Rossiné. Foto: Privat (Skorge) og Finn Oluf Nyquist (Rossiné).

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt

Berit Kolberg Rossiné kommer fra stillingen som kommunikasjonsdirektør i Helsedirektoratet, som hun har hatt de siste åtte årene. Hun er cand.polit. fra UiO og har lederkurs fra Forsvarets høgskole og Solstrand-programmet. Rossiné har lang erfaring med kommunikasjon og ledelse på helsefeltet og har tidligere vært journalist i Dagbladet.  

Direktør for forskningsadministrasjon

Kristel Skorge kommer fra stillingen som leder av FoU-seksjonen i NAV. Hun har tidligere vært, blant annet, instituttleder for Institutt for offentlig administrasjon og velferd ved OsloMet, og førsteamanuensis og underdirektør for FoU ved Universitetet i Stavanger. Skorge har en ph.d. fra Universitetet i Bergen, og en Master of Public Administration fra Copenhagen Business School.

Rossiné og Skorge får nå tilbud om stillingene.

Viktige brikker i det administrative støtteapparatet

Rektor Svein Stølen har vært tett involvert i rekrutteringen av de to direktørene, og er svært fornøyd med at disse to viktige rollene i administrasjonen nå er besatt:

– Vi rigger nå vår sentrale administrasjon for å gi enda bedre støtte til hele organisasjonen. Med tilsettingen av disse to svært kompetente lederne faller noen viktige brikker på plass i det store UiO-maskineriet. Vår administrasjon gjør en veldig viktig jobb i å støtte opp under universitetets kjerneoppgaver, og jeg ser frem til samarbeidet med våre nye direktører for forskningsadministrasjon og kommunikasjon og samfunnskontakt, sier rektor Svein Stølen. 

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt etableres 01.01.2019.  Avdelingen vil ha ansvar for strategisk og operativ kommunikasjon, eksternt og internt ved UiO. En viktig målsetting for den nye avdelingen er å styrke den kommunikasjonsfaglige støtten til UiOs fakulteter og museer og styrke forskningskommunikasjon, studentrekruttering og samfunnskontakt på nett og sosiale medier. Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt består av til sammen 34 medarbeidere fordelt på to seksjoner og en stab.

Avdeling for forskningsadministrasjon

Avdeling for forskningsadministrasjon etableres 01.01.2019.  Avdelingen vil få en nøkkelrolle i den administrative oppfølgingen av UiOs forskningsstrategiske målsettinger, samt ansvar for forvaltning av sentrale forskningsadministrative tjenester til UiOs enheter og forskningsgrupper. Endelig struktur for avdelingen vil bli avklart i løpet av høsten 2018. Avdelingen vil bemannes med ca. 25 årsverk.

Publisert 23. okt. 2018 12:00 - Sist endret 23. okt. 2018 12:09